Son Dakika
Investing Pro 0
👀 Bezos, Buffett, Berkowitz: Portföylerinde Neler Var? Verileri Gör

Bugün Öne Çıkan Gelişmeler, İzlenecek Veriler ve BIST Şirketlerinde Son Durum

Yazar GCM Yatirim Menkul Degerler (Kudret Ayyıldır)Piyasa Genel Bakış25.05.2023 09:56
tr.investing.com/analysis/bugun-ne-kan-gelismeler-zlenecek-veriler-ve-bist-irketlerinde-son-durum-200491977
Bugün Öne Çıkan Gelişmeler, İzlenecek Veriler ve BIST Şirketlerinde Son Durum
Yazar GCM Yatirim Menkul Degerler (Kudret Ayyıldır)   |  25.05.2023 09:56
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu makale zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor
 
 
IPEKE
-1,04%
Portföy'e Ekle/Kaldır
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
SMRTG
-1,68%
Portföy'e Ekle/Kaldır
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
ULUUN
+5,51%
Portföy'e Ekle/Kaldır
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
SSEC
+0,49%
Portföy'e Ekle/Kaldır
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
BERA
-2,42%
Portföy'e Ekle/Kaldır
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
US10Y...
-1,94%
Portföy'e Ekle/Kaldır
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 

Yurt İçi Piyasalarda Son Durum

Faiz Beyanatı

TCMB Nisan beyanatında %8,5 olan politika faizini sabit bırakmıştı. Mevcut faiz oranının deprem felaketi sonrasında fiyat istikrarını korumak için uygun olduğu savunulmuştu. Piyasa beklentisi Mayıs ayı toplantısında da politika faizinde değişiklik yapılmayacağı yönünde.

Yurt Dışı Piyasalarda Son Durum

Asya borsaları karışık seyretti

ABD’de endeksler arasındaki ayrışma NVIDIA bilançosuyla birlikte öne çıkarken, genel anlamda ABD borçlanma tavanı ve Fed’in faiz ihtimallerindeki değişimin piyasalar üzerinde baskı oluşturduğu ve bu nedenle karışık bir tablo oluştuğu gözlemlendi.

Japon Nikkei endeksi %0,5 yükselirken, Hong Kong endeksi %2, Şanghay endeksi 0,65% civarı düşüş kaydetti. ABD endeks vadelilerinde ise Nvidia’nın bilançosu ve satış tahminlerinin sağladığı pozitif hava Nasdaq tarafını pozitif ayrıştırdı. ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,75 bölgesinde seyrediyor. Dolar endeksi ise yükselişini sürdürerek 17 Mart’tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Borçlanma tavanı konusunda ise henüz ilerleme sağlanabilmiş değil. Bu da piyasalarda endişe uyandıran başlık olmaya devam ediyor.

ABD

ABD’de ilk çeyreğe ilişkin ilk okuma %1,1’lik büyümeyi göstermişti. Önceki çeyrek büyümesi %2,6 düzeyinde gerçekleşmişti. 2022’nin ikinci çeyreğinden bu yana görülen en zayıf büyüme ile birlikte resesyon tartışmaları da gündemde kalmaya devam etti. İşletme yatırımlarındaki büyüme zayıflarken, artan faiz oranları konut piyasasını negatif etkilemeye devam etti. Piyasa beklentisi ikinci okumada %1,1’lik büyümenin teyit edileceği yönünde.

Performans Tablosu

Finansal Varlık Performansları
Finansal Varlık Performansları

Bugün İzlenecek Ekonomik Olaylar
Bugün İzlenecek Ekonomik Olaylar

Şirket Haberleri

BERA: Bağlı Ortaklığımız Konya Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin sermayesi tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 14.750.000.-TL artırılarak 15.000.000.-TL'ye çıkarılmış olup, işlem Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 24.05.2023 tarihinde (bu gün) tescil edilmiştir. Bera Holding (IS:BERA) A.Ş'nin Konya Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş sermayesine iştiraklik oranı %100 olarak devam etmektedir.

TURSG: Şirketimiz iştiraki Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %1,46'sını temsil eden hisselerimizin tamamının 1.003.770 TL bedelle tüm hak ve yükümlülükleri ile T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devri amacıyla, alıcı sıfatıyla T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve satıcı sıfatıyla Şirketimiz arasında 23.05.2023 tarihinde hisse devir sözleşmesi imzalanmış olup hisse devirleri yine aynı tarih itibarıyla tamamlanmıştır.

ASELS: ASELSAN tarafından BAYKAR Makina firmasından 17.550.000 ABD Doları tutarında Elektro Optik Sistem teslimatlarına yönelik bir sipariş alınmıştır. Sipariş kapsamında teslimatlar 2023-2024 yıllarında yapılacaktır.

SMRTG: Şirketimiz, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ) tarafından 09.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen ‘Denizli Çivril Güneş Enerji Santrali" konulu ihalede en uygun fiyatı vererek, ihalede 1. sırada yer almış olup, ihaleyi yapan kurum tarafından ihalenin Şirketimiz uhdesinde kaldığına ilişkin yazı bugün tarafımıza tebliğ edilmiştir. Şirketimize ihaleyi yapan kurumdan sözleşme imzalanmasına ilişkin davet mektubunun gelmesi beklenmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. İşin bedeli KDV hariç 2.099.642.959 TL (İkiMilyarDoksanDokuzMilyon AltıYüzKırkİkiBin DokuzYüzElli Dokuz-TL)'dir.

AGHOL: Şirketimiz tarafından 28 Temmuz 2022 tarihli KAP açıklaması ile duyurulan davada, üçüncü duruşma 24 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşmiş olup, bir sonraki duruşmanın 1 Kasım 2023 tarihinde saat 11:20'de gerçekleştirilmesine karar verilmiştir Ayrıca, söz konusu davada bilirkişi kurulu raporu dosyaya sunulmuş olup, yargılama devam etmektedir.

SAHOL: Yönetim Kurulumuzun 24 Mayıs 2023 tarihli toplantısında, Sabancı Topluluğu nezdinde kurumsal yönetim ve şeffaflık çalışmalarına katkı sağlamak ve Topluluğa ait çeşitli varlıkların Şirketimiz bünyesinde doğrudan konsolide edilerek yönetimsel etkinliği ve verimliliği artırmak amacıyla;

 1. Sermaye Piyasası Mevzuatı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili hükümleri başta olmak üzere konuya ilişkin sair mevzuat hükümleri tahtında, bağlı ortaklığımız Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş. (Exsa)'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesine,
 2. Söz konusu birleşme işleminde ve buna ilişkin yapılacak hesaplamalarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği (Tebliğ)'nin 6'ncı maddesi uyarınca devralan şirket sıfatıyla Şirketimizin ve devrolunan şirket sıfatıyla Exsa'nın 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarının esas alınmasına,
 3. Birleşme işlemine esas alınacak finansal tablolar baz alınarak, Şirketimizin ve Exsa'nın birleşmeye esas değerleri ile birleşme nedeniyle Şirketimizce gerçekleştirilecek sermaye artırımı tutarının ve bu suretle Exsa ortaklarına tahsis edilecek Şirketimize ait pay miktarının tespiti için adil ve makul bir değişim oranının belirlenmesi amacıyla, Tebliğ'in 7'nci maddesi hükümlerine uygun olarak uzman kuruluş raporunun hazırlanmasına ve bu konuda Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş.'nin yetkilendirilmesine,
 4. Birleşme işleminin kontrol değişikliğine yol açmayan grup içi işlem olması sebebiyle 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme Ve Devralmalar Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde söz konusu birleşme işlemine Rekabet Kurulu'ndan izin alınmasının gerekmediğinin kabulüne,
 5. Birleşme işleminde Şirketimizin devralan taraf olması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler Ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 5'inci maddesinde sayılan şartların gerçekleşmeyeceğinin öngörülmesi dolayısıyla söz konusu birleşme işleminin Şirketimiz açısından önemli nitelikteki işlem olmadığı ve Şirketimiz pay sahipleri bakımından herhangi bir ayrılma hakkı kullanımına yol açmayacağı kabul ve şartlarıyla mezkûr birleşme işleminin gerçekleştirilmesine,
 6. Konuyla ilgili çalışmaların tamamlanmasını takiben birleşme sözleşmesi ve birleşme raporunun hazırlanarak; ayrıca, birleşme işlemi nedeniyle hazırlanacak duyuru metni, sermaye artırımı nedeniyle gerçekleştirilecek pay ihracına ilişkin ihraç belgesi ve esas sözleşmenin sermaye maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil tasarısının onaylanması amacıyla Tebliğ hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına, katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Pay Alım ve Satım Haberleri

KOZAL: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan ve 28.04.2023 tarihli kararı ile pay alım miktarı artırılan, pay alım satım işlemleri kapsamında; 23.05.2023 tarihinde Dolaylı İştiraki olduğumuz, Koza Anadolu (IS:KOZAA) Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. paylarında, 40,46 TL fiyattan 200.000 TL nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. sermayesindeki paylarımız 23.05.2023 tarihi itibariyle %1,8814 olmuştur.

KOZAL: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan ve 28.04.2023 tarihli kararı ile pay alım miktarı artırılan, pay alım satım işlemleri kapsamında; 23.05.2023 tarihinde Dolaylı İştiraki olduğumuz, İpek Doğal Enerji (IS:IPEKE) Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. paylarında, 24,16 TL fiyattan 100.000 TL nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. sermayesindeki paylarımız 23.05.2023 tarihi itibariyle %1,8871 olmuştur.

BIMAS: 24.05.2023 tarihinde, BİMAŞ - BİM (IS:BIMAS) BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. payları ile ilgili olarak; 1 Adet Hisse; 135,349 TL ortalama fiyattan; 240.000 TL toplam nominal tutarlı; 240.000 adet hisse alış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte BİMAŞ - BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım; 24.05.2023 tarihi itibariyle % 0,0609 olmuştur.

KOZAL: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan ve 28.04.2023 tarihli kararı ile pay alım miktarı yükseltilen, pay geri alım işlemleri kapsamında; 23.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 18,96 – 19,00 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 18,9982 TL) 995.138 TL nominal tutarlı Koza Altın (IS:KOZAL) İşletmeleri A.Ş. payları geri alınmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %1,5612'dir.

KRDMD: Yönetim Kurulumuzun 05.05.2023 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden 23.05.2023 tarihinde; pay başına 16,07 – 16,80 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 16,5845 TL) toplam 400.000 TL nominal tutarlı A grubu (KRDMA) payları, 16,36 – 16,47 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 16,4312 TL) toplam 1.300.000 TL nominal tutarlı D grubu (KRDMD) payları geri alınmıştır.

EREGL: 24 Mayıs 2023 tarihinde 30,66 TL - 31,00 TL fiyat aralığından (ortalama 30,79 TL) 1.625.000 adet pay geri alınmıştır. İşlemin toplam tutarı 50.027.766 TL'dir. Bu işlemlerle birlikte, 24.05.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 15.595.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,446'a ulaşmıştır.

SAHOL: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.11.2021 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 24.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 34,80 TL – 35,24 TL (ağırlıklı ortalama 35,05 TL) fiyat aralığından toplam 1.000.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, 24.05.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 58.062.802 TL olup, bu payların sermayeye oranı %2,8457'ye ulaşmıştır.

AKFGY: Yönetim Kurulumuzun 24.04.2023 tarihli kararı kapsamında; bugüne kadar toplam 16.000.000 adet pay geri alınmış olup sermayeye oranı %1,23'dür.

ULUUN: 20.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında 24.05.2023 tarihinde 21,06 TL-21,40 TL fiyat aralığından toplam 82.442 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır.

EKGYO: 24.05.2023 tarihinde 6,19 – 6,29 TL fiyat aralığından (6,21 TL ortalama fiyat)1.205.000 adet alış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte, Şirketimiz tarafından geri alım süreci çerçevesinde geri alınan payların toplam adedi 181.650.291 paya ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı %4,78 seviyesine ulaşmıştır.

Orijinal Makale

Bugün Öne Çıkan Gelişmeler, İzlenecek Veriler ve BIST Şirketlerinde Son Durum
 

İlgili Makaleler

Bugün Öne Çıkan Gelişmeler, İzlenecek Veriler ve BIST Şirketlerinde Son Durum

Yorum Ekle

Yorum Kuralları

Yorumları kullanarak diğer kullanıcılarla bağlantıya geçebilir, görüşlerinizi paylaşabilir, yazarlara ve diğer kullanıcılara sorular sorabilirsiniz. Ancak, söylem düzeyini yüksek tutmak amacıyla oluşturduğumuz aşağıdaki kriterlere lütfen uyunuz:

 • Söyleşiyi zenginleştirin.
 • Bağlamı koruyun. Sadece tartışılan konuyla ilgili bilgileri gönderin.
 • Saygılı olun. Eleştirel görüşler, pozitif ve diplomatik bir üslupla anlatılabilir.
 • Standart yazı stili kullanın. Noktalama, küçük ve büyük harf kullanın, imla kurallarına uyun.
 • Spam veya reklam mesajı atmak yasaktır.
 • Küfür, argo kullanımı yasaktır.
 • Sadece Türkçe yorum yapabilirsiniz.

Spam mesajlar yazan, argo/küfür kullanan ve forumu suistimal eden kullanıcıların hesapları süresiz olarak kapatılacaktır.

Düşünceleriniz buraya yazın
 
Bu grafiği silmek istediğinize emin misiniz?
 
Gönder
Bu sayfada da paylaş:
 
Ekteki grafiği yeni bir grafikle değiştirmek istiyor musunuz?
1000
Yorum yapma yetkiniz olumsuz puanlama sebebiyle kısıtlanmıştır. Durumunuz moderatörlerimiz tarafından incelenecektir.
Lütfen tekrar yorum yapmadan önce bir dakika bekleyiniz.
Yorumunuz için teşekkür ederiz. Yorumunuz, yöneticilerimiz tarafından kontrol edildikten sonra onaylanacaktır. Bu sebeple yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.
Yorumlar (1)
ali VİDİNLİOGLU
ali VİDİNLİOGLU 25.05.2023 14:17
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
sağ olhocam
 
Bu grafiği silmek istediğinize emin misiniz?
 
Gönder
 
Ekteki grafiği yeni bir grafikle değiştirmek istiyor musunuz?
1000
Yorum yapma yetkiniz olumsuz puanlama sebebiyle kısıtlanmıştır. Durumunuz moderatörlerimiz tarafından incelenecektir.
Lütfen tekrar yorum yapmadan önce bir dakika bekleyiniz.
Yoruma Grafik Ekle
Engellemeyi Onayla

%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?

Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.

%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi

Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.

Yorumu şikayet et

Yorum silinmeli, çünkü:

Yorum Şikayet Edildi

Teşekkürler!

Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi
Google ile Kayıt Ol
veya
E-posta ile Kayıt Ol