🚀 AI hisse seçimleri Mayıs'ta yükseldi PRFT 16 günde %55 yükseldi! Haziran seçimlerini kaçırmayın.Tam listeye erişin

Yurt İçi Piyasalarda Son Durum

Yayın Tarihi 05.07.2023 10:01
JP225
-
HK50
-
DX
-
GRNYO
-
MARTI
-
MGROS
-
US10YT=X
-
BEYAZ
-
VKFYO
-
AVHOL
-
SSEC
-
MPARK
-
EGEPO
-
IHAAS
-
KCAER
-
AHGAZ
-
SDTTR
-

Enflasyonda ivme kaybı yavaşlıyor mu?

Seçim öncesi doğal gaz fiyatlarında gerçekleştirilen müdahale ile birlikte enflasyonda aylık bazda oluşan durağanlık, yıllık bazdaki enflasyonun 39,59%’a kadar çekilmesinde etkili olmuştu. Enflasyonun Haziran ayında 4% civarında oluşması beklenirken, bunun da yıllık bazdaki yavaşlama ivmesini bir miktar frenlemesi bekleniyor. Foreks anketinde beklenti 38,35% düzeyinde bulunuyor.

Şirket Haberleri

KCAER: Şirketimizin 14.06.2023 tarihli özel durum açıklamasında, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.06.2023 tarih ve 18 nolu kararıyla, başta jeotermal enerji olmak üzere yenilenebilir enerji alanında faaliyet göstermek üzere 300.000.000 TL sermaye ile kurulacak olan Kocaer Enerji Anonim Şirketi unvanlı şirkete %99 pay sahibi olarak iştirak edilmesine karar verildiği duyurulmuştu. Kocaer Enerji Anonim Şirketi'nin kuruluşu 04.07.2023 tarihinde T.C. Aliağa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, kuruluş ilanı 04.07.2023 tarih ve 10863 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

MGROS: Online ve fiziki mağazalarımızda hazır/paketli yemek satış kanallarını güçlendirmek ve personel yemek ihtiyacına destek olmak amacıyla yeni yatırım fırsatları değerlendirilmiştir. Bu kapsamda; Paketli yemek üretimi ve satışını gerçekleştiren 10.000.000 TL nominal sermayeli CRC Danışmanlık ve Organizasyon Anonim Şirketi'ne ("CRC") yatırım yapılmasına ve bu suretle CRC'nin ödenmiş sermayesini temsil eden payların %50'sine tekabül eden 200.000 adet payın 2.900.000 Amerikan Doları karşılığı TL bedelle satın alınmasına karar verilmiştir. Bu suretle, CRC'nin ödenmiş sermayesinin %25'ine tekabül eden 100.000 adet pay Migros Ticaret A.Ş. (IS:MGROS) tarafından, %25'ine tekabül eden 100.000 adet pay Şirketimizin bağlı ortaklığı Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş. ("Dijital Platform") tarafından devralınacaktır. Toplam pay devir bedeli kapanış tarihinde uyarlamaya tabi olacak olup değişebilecektir. Kapanış tarihi gerekli ön şartların tamamlanmasını müteakip belirlenecek olup her halükarda en geç 15 Kasım 2023 olacaktır.

EGEPO: Uluslararası Sağlık Turizmi Faaliyetleri Kapsamında Yapılan Çalışmalar Hakkında, Şirketimiz Uluslararası Sağlık Turizmi çalışmaları kapsamında halen Birleşik Krallık ve Libya'yı kapsayan anlaşmalar ile bu bölgelerden gelen hastalara hizmet vermektedir. Bu bölgelerin dışında yönetim kurulumuzun almış olduğu karar ile İsveç, Fransa, Danimarka ve Hollanda başta olmak üzere hedef coğrafi bölge sayısının arttırılarak Sağlık Turizmi çalışmalarının kapsamının genişletilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çalışmalar kapsamında, Paris-Fransa'da kurulu bir firma ile anlaşmaya varılmış olup, anlaşma kapsamında söz konusu firmanın aracılığıyla Fransa'dan tedavi amaçlı hasta getirilecektir. Diğer taraftan; şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı, bir Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür'ü tarafından İsveç'te faaliyet gösteren bir klinik ziyaret edilmiştir. Yapılan görüşmeler neticesinde, İsveç'in başkenti Stockholm'de kurulu bu klinik ile ortak çalışma yapılması, İsveç ve Norveç'ten hasta getirilerek bu bölgelerden de Sağlık Turizmi faaliyetlerinde bulunulması konularında prensipte anlaşma sağlanmıştır.

BEYAZ: Yetkili satıcısı olduğumuz 5 markada; 2023 yılı ilk yarısında, toplam 6.662 adet sıfır araç satışını Beyaz Filo olarak gerçekleştirdik. 30.yılımızı kutladığımız bu yılda, tecrübemiz ve yenilikçi iş yapma anlayışımızla birlikte, sektörde öncü ve lider konumumuzu ileriki yıllarda da korumayı hedefliyoruz.

MARTI: Martı Grubunun Kemer'deki 1205 yataklı tesisi Martı Myra, uluslararası sürdürülebilir turizm kriterlerini tamamını yerine getirerek, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi'nin (GSTC) denetimlerinden tam not almak suretiyle, 'GSTC Sürdürülebilir Turizm Sertifikası'nı almıştır. Bu anlayış çerçevesinde Martı Grubu, tüm tesislerinde, çevreci ve sürdürülebilirlik odaklı turizm vizyonu ile hareket etmeye devam etmektedir.

SDTTR: Cey Savunma ve Simülasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100 hisselerinin devralınması ile ilgili olarak, SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. ile Özcan CEYLAN arasında 23.06.2023 tarihli hisse devir sözleşmesi ile Cey Savunma ve Simülasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'deki tamamı Özcan CEYLAN'a ait 116.700 adet payların tümü, 04.07.2023 tarihinde 4.000.000TL (DörtmilyonTürk Lirası) bedel ile SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. tarafından devralınmıştır.

Pay Alım ve Satım Haberleri

AHGAZ: Şirketimizin 09.06.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında; 04.07.2023 (bugün) tarihinde BORSA İSTANBUL A.Ş. nezdinde pay başına 8,09 TL – 8,19 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 8,129 TL) toplam 1.000.000 TL nominal tutarlı pay geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 5.806.284 TL olup, Şirket sermayesine oranı %0,2233'e ulaşmıştır.

MPARK (IS:MPARK): Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.05.2023 tarihli kararı ile uzatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 4.07.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 78,70 TL – 80,00 TL (ağırlıklı ortalama 79,36 TL) fiyat aralığından toplam 25.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, 4.07.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 13.070.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,2825'e ulaşmıştır.

Sermaye Artırımı - Azaltımı Haberleri

IHAAS: Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 64.000.000 TL'dan 163.000.000 TL'na artırılmasına ilişkin işlemler kapsamında Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. maddesinin ekte yer alan şekilde değişikliği İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 04.07.2023 tarihinde tescil edilerek, 04.07.2023 tarih ve 10863 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

Volatilite Bazlı Tedbir Kapsamındaki Baylar

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi

GRNYO: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında GRNYO.E payı 05/07/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/08/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi

VKFYO: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında VKFYO.E payı 05/07/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/08/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri) tek fiyat işlem yöntemi tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi

AVHOL: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AVHOL.E payı 05/07/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/08/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir iletim kanalları kısıtlanarak (internet emir yasağı ile) işlem görecektir. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi ve tek fiyat işlem yöntemi tedbirleri) internet emir yasağı tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Yurt Dışı Piyasalarda Son Durum

Asya borsalarında Çin baskısı

  • Çin’de PMI sürprizi
  • OPEC bekleniyor
  • FOMC tutanakları takip edilecek

Çin’de hizmet aktivitesinin Haziran ayında piyasa beklentisinin oldukça altında bir genişleme göstermesi Asya endeksleri üzerinde baskı oluşturdu. Asya’nın en büyük ekonomisi içinde büyüme endişeleri yakından takip ediliyor.

Japon Nikkei endeksi 0,45%, Hong Kong endeksi 1,4%, Şanghay endeksi 0,5% civarında kayıp yaşadı. ABD endeks vadelileri Asya seansında sınırlı baskı görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi 3,84% bölgesine kadar ulaştı. Dolar endeksi ise sınırlı da olsa yükseliş yaşadı.

Hafta ortasında takip edilecek önemli başlıklardan biri de FOMC toplantı tutanaklarının yayımlanması olacak. Piyasalar yavaş yavaş Fed projeksiyonları ve Powell’ın açıklamalarına ayak uydurarak kendini iki faiz artırımına daha adapte etmeye çalışıyor. Bu aşamada veri akışının yanı sıra, Fed’in daha net mesajlarını içerebilecek tutanaklar da yakından izleniyor olacak.

Suudi Arabistan’ın Viyana’da verebileceği mesajlar bekleniyor

OPEC ve Örgüt’ün ortaklarından Rusya’nın katılımıyla 5 – 6 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek toplantı, Suudi Arabistan’ın önceki dönemde gönüllü kesintilerinin Fed’in faiz artırımlarının gölgede kalması nedeniyle şahin mesajlar içerebileceği bir etkinlik olarak izlenecek.

Suudi Arabistan Pazartesi günü yaptığı açıklamada gönüllü üretim kesintisini Ağustos ayına uzattığını belirtmişti. Rusya ise buna katkı olarak Ağustos ayında ihracatını günlük 500 bin varil azaltacağını açıklamıştı. Ancak kararlar şu ana kadar petrol fiyatlarını sadece dengede tutan bir etki oluşturdu. Dolayısıyla Suudi Arabistan’dan gelebilecek açıklamalar merak ediliyor.

Performans Tablosu

BIST 100 Z Raporu

Bugün İzlenecek Ekonomik Olaylar

Orijinal Makale

Son yorumlar

Sıradaki makale yükleniyor...
Uygulamamızı Yükleyin
Risk Açıklaması: Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.
İşbu sözleşmenin aslı İngilizcedir ve İngilizce ve Türkçe versiyonu arasında tutarsızlık olduğunda İngilizce versiyonu dikkate alınacaktır.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Tüm Hakları Saklıdır.