🏛 Info Yatırım'da Kısa Vadede %80 Getiri Nasıl Öngörüldü? Bir sonraki Yatırım Fırsatları Nasıl Yakalanabilir?Detaylar

Günün Öne Çıkan Gelişmeleri, Makroekonomik Görünüm ve İzlenecek Önemli Veriler

Yayın Tarihi 16.08.2023 09:25
JP225
-
DX
-
XU100
-
ADESE
-
CELHA
-
DOHOL
-
ESCOM
-
LOGO
-
SEKUR
-
MPARK
-
RUBNS
-
AHGAZ
-

Yurt İçi Piyasalarda Son Durum

Moody’s bankaların not görünümünü değiştirdi

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody’s, yaptığı açıklamada ortodoks para politikalarına dönüşün bankalar için olumlu olduğunu belirtti. Bu açıklama ile birlikte Türk bankaları için görünümü “negatif”ten “durağan”a çevirdi.

Şirket Haberleri

SEKUR: Şirketimiz bağlı ortaklığı olan Polifilm Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin bağlı ortaklığı konumundaki ve şirketimizin konsolide finansallarında yer alan, İngiltere'de mukim 12200362 Sicil numaralı PFL Flexible Films Limited Şirketi'nin 1 Ağustos 2023 tarihi itibariyle tasfiye olduğu bilgisi alınmıştır. Şirket Yönetim Kurulu ilgili bağlı ortaklığın 1 Ağustos 2023 tarihi itibariyle konsolidasyon kapsamından çıkarılmasına karar vermiştir.

RUBNS: Şirketimizin Şanlıurfa 3. Organize sanayi bölgesinde satın aldığı, 68.532 metrekare arazinin üzerine katma değeri yüksek Teknik Tekstil ve Arge Merkezi fabrikamızın 23.254 metrekare kapalı alanlı inşaat ruhsatı onaylanmıştır. İnşaat faaliyetlerimiz devam etmektedir.

AHGAZ: 24.05.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapmış olduğumuz açıklamada özetle, Şirketimizin %70 oranında, Şirketimizin bağlı ortaklığı Enerya Enerji Anonim Şirketi'nin %29 oranında ve Ahlatcı Holding A.Ş.'nin %1 oranında pay sahibi olduğu AHL Ahlatcı Finansal Yönetim Anonim Şirketi'nin (AHL Ahlatcı Finansal) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan Adabank A.Ş. Hisse Satış ihalesine katıldığı ve AHL Ahlatcı Finansal'ın teklifi ile ihalenin sona erdiği duyurulmuştu. Söz konusu ihaleye ilişkin olarak; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'nun 15.08.2023 (bugün) tarihli yazısıyla, Adabank A.Ş.'nin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna ait %96,68234 oranındaki hissesinin AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş.'ye devredilmesine, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 18 inci maddesinin birinci fıkrası ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkraları uyarınca izin verilmesine karar verildiği hususu AHL Ahlatcı Finansal'a bildirilmiştir.

ESCOM: Bağlı ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'nin 30.10.2020 tarihinde 10.000.000 TL şirket değeri üzerinden %2,5 oranında iştirak ettiği Bugamed Biyoteknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş, bu defa 100.000.000 TL şirket değerlemesi üzerinden yeni yatırım aldı. Alesta, yatırım turunda mevcut payını korudu. Değerlemesini 3 yıldan kısa bir sürede %900 artıran BUGAMED, organik atıklardan yüksek teknoloji kullanarak Medikal kollajen üretmeyi planlıyor. Ülkemizde üretimi olmadığı için ithalata bağımlı olduğumuz Medikal Kollajen, yapay kalp kapakçığı, yapar kornea, yapay deri ve birçok ilaç üretiminde hammadde olarak kullanılıyor.

CELHA: 27.07.2023 tarihinde yapılan açıklamamızda Şirketimiz Yönetim Kurulunun 27.07.2023 tarihli ve 26 sayılı Kararı ile; 31.01.2023 tarihinde kamuya duyurulan güneş enerjisi tesisi yatırımımıza ilişkin gerçekleştirilen araştırma çalışmaları neticesinde;

- Malatya Yazıhan Bölgesinde yaklaşık 230.000 m² Susuz Tarım Arazisi niteliğinde bulunan arazilerin satın alınması için gerekli çalışmalara başlanmasına ,

- İlgili arazilerin satın alım süreci ve işlemlerin yürütülmesi için Şirket Yönetimine yetki verilmesine karar verildiği hususları kamuya duyurulmuştu. Söz konusu çalışmalar kapsamında 15.08.2023 tarihi itibari ile Malatya Yazıhan Bölgesinde 11.127.570 TL karşılığında 194.029,43 m2 susuz tarım arazisi alımı gerçekleştirilmiş olup, yatırıma yönelik satın alma çalışmaları halen devam etmektedir.

Pay Alım ve Satım Haberleri

RUBNS: 14.02.2023 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile kamuya duyurulan Pay Geri Alım Programı kapsamında; 15.08.2023 tarihinde Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 45,00 - 47,62 fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 45,42 TL) Toplam 11.077 adet nominal tutarlı pay geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 670.561 TL olup, Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız 15.08.2023 tarihi itibariyle % 0,900'e ulaşmıştır. Bu alımla birlikte, 15.02.2023-15.08.2023 tarihleri arasında toplam alınan pay tutarı 18.375.530 TL olmuştur. Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen 6 aylık süre tamamlandığından dolayı planlanan geri alım programımız sonlanmıştır.

VERTU: 15.08.2023 tarihinde 35,02 - 35,30 TL fiyat aralığından (ortalama 35,16 TL) 75.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu VERTU payları 1.091.654 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %2,0993)

RALYH: 15.08.2023 tarihinde 88,55 fiyatından 5.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin daha önce sahip olduğu 473.675,75 RALYH payları 478.675,75 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,76)

DGNMO: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.08.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım kararı kapsamında, Şirketimiz tarafından 15.08.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 10,70- 11,19 fiyat aralığından (ortalama 11,077) toplam 340.000 TL nominal değerli pay geri alınmıştır. Bugün gerçekleştirilen işlemler sonucunda yürürlükte olan pay alım kararı ile geri alınan payların nominal tutarı 1.000.490 TL'ye ulaşmıştır. Şirketimizin 23.08.2018 ve 17.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile geri alınan paylarla birlikte sahip olduğu şirket paylarının toplam nominal değeri 9.840.233 TL'ye, payların sermayeye oranı %2,81'e ulaşmıştır.

DOHOL (IS:DOHOL): Şirketimiz, müşterek yönetime tabi ortaklığı Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. hisselerinde 15.08.2023 (bugün) tarihinde, 57,60 TL fiyattan 85.000 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlem ile birlikte Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. sermayesindeki payımız 15.08.2023 (bugün) tarihi itibarıyla %38,96 olmuştur.

LOGO (IS:LOGO): 31.12.2021 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile kamuya duyurulan Pay Geri Alım Programı kapsamında; 15.08.2023 tarihinde Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. payları ile ilgili olarak1 69,75 - 71,00 fiyat aralığından 120.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. sermayesindeki paylarımız 15.08.2023 tarihi itibariyle % 4,69'a ulaşmıştır.

MPARK (IS:MPARK): Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.05.2023 tarihli kararı ile uzatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 15.08.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 112,30 TL – 116,00 TL (ağırlıklı ortalama 113,57 TL) fiyat aralığından toplam 20.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, 15.08.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 13.790.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,6286'ya ulaşmıştır.

SERMAYE ARTIRIMI – AZALTIMI HABERLERİ

TUCLK: Şirketimiz Yönetim Kurulu 15.08.2023 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;

1- Şirketin ödenmiş sermayesinin yurtiçi ve yurtdışındaki faaliyetlerini icra ederken özkaynaklar içindeki oranının çok düşük kalması nedeniyle, çıkarılmış sermayemizin Sermaye Piyasası Kurulu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6.6 maddesine istinaden, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %500 oranında artış ile 150.000.000-TL artırılarak 180.000.000-TL'ye çıkarılmasına,

2- Yapılan sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların, mevcut pay sahiplerine, pay grupları ve sermayeye iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,

3- İç kaynaklardan yapılacak olan 150.000.000-TL tutarındaki sermaye artışının tamamının Geçmiş Yıl Karlarından karşılanmasına,

4- Yapılacak sermaye artırımı nedeniyle kayıtlı sermaye tavanının 2023-2027 yılları için geçerli olmak üzere 900.000.000 TL'na artırılmasına,

4- İç kaynaklardan yapılacak olan sermaye artırımı ve kayıtlı sermaye tavanı artırımı ile ilgili olarak esas sözleşmenin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine,

5- Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı, Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. başta olmak üzere ilgili tüm kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususlarında Yönetim Kurulu Başkanının yetkili kılınmasına, karar verilmiştir.

VOLATİLİTE BAZLI TEDBİR SİSTEMİ KAPSAMINDAKİ PAYLAR

Yatırım Aracı ve Yatırımcı Bazında Tedbir Uygulanması

GMTAS: Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GMTAS) payında 16/08/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 15/09/2023'tür.

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, GMTAS payının piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 16/08/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 15/09/2023'tür.

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi

ADESE (IS:ADESE) / VBTYZ: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ADESE.E ve VBTYZ.E, payları 16/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 15/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi

EUKYO / TETMT: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında EUKYO.E ve TETMT.E payları 16/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 15/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

“YURT DIŞI PİYASALARDA SON DURUM”

“Asya borsaları geriledi”

Çin ekonomisindeki zayıflamanın oluşturduğu endişe ve Fed’in faizlerin uzun süre yüksek seviyelerde tutması gerekebileceği düşüncesi piyasalarda risk iştahını baskılayarak Asya endekslerinin gerilemesinde etkili oldu.

Japon Nikkei endeksi 1,1% gerilerken, Hong Kong endeksinde kayıplar 1,4%’e ulaştı. Şangay endeksinde ise 0,25% düşüş izlendi. ABD endeks vadelilerinde ise önceki günün kapanışına yakın seyir görüldü. ABD 10 yıllık tahvil faizi 4,20% bölgesinde seyrediyor. Dolar endeksi 6 Temmuz’dan bu yana en yüksek seviyelerine hala yakın.

Çin’de sanayi üretimi ve perakende satışların yanı sıra, ülkede yeni konut fiyatlarının düşmeye devam ettiğini gösteren rapor risk iştahını baskılayan başlıklar arasında yer aldı. Bu durum bazı kurumların Çin’in büyümesine ilişkin beklentilerini aşağı yönlü revize etmelerine neden oldu.

Dün ABD’de perakende satışların beklentileri aşması hisse piyasaları üzerinde baskı oluşturdu. Minneapolis Fed Başkanı Kashkari, enflasyonun düşmesine rağmen hala çok yüksek seviyelerde olduğunu belirtti.

ABD

  • FOMC Toplantı Tutanakları

Fed 26 Temmuz’da gerçekleştirdiği ve 25 bp faiz artırımı kararı aldığı para politikası beyanatında ileride politikada sıkılaştırmanın uygun olabileceği ifadesini sürdürmüştü. Eylül ayındaki toplantıya kadar birçok veri görüleceği ifade edilmişti. Geride bıraktığımız hafta Temmuz ayı enflasyonunun 3%’ten 3,3%’e yükseldiğini gördük.

Bir verinin yeterli olmayacağı Fed tarafından da ısrarla belirtilirken, tutanaklarda da görece şahin dilin görülmesi sürpriz olmayacaktır. Bu aşamada özellikle tutanaklardan çok enflasyon verileri ile 24 – 26 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek Jackson Hole Sempozyumu ve Fed Başkanı Powell’ın bu etkinlikte verebileceği ipuçları olacak.

PERFORMANS TABLOSU

BİST 100 Z Raporu

Günün Önemli Takvim Verileri

Orijinal Makale

Son yorumlar

Sıradaki makale yükleniyor...
Uygulamamızı Yükleyin
Risk Açıklaması: Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.
İşbu sözleşmenin aslı İngilizcedir ve İngilizce ve Türkçe versiyonu arasında tutarsızlık olduğunda İngilizce versiyonu dikkate alınacaktır.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Tüm Hakları Saklıdır.