Son Dakika
40% İndirim 0
🔎 Warren Buffett'ın S&P 500'ü %+174.3 ile geride bırakan hisse seçimlerini görün %40 İndirimli Alın

Günün Öne Çıkan Gelişmeleri, Makroekonomik Görünüm ve İzlenecek Önemli Veriler

Yazar GCM Yatirim Menkul Degerler (Kudret Ayyıldır)Piyasa Genel Bakış01.08.2023 10:03
tr.investing.com/analysis/gunun-ne-kan-gelismeleri-makroekonomik-gorunum-ve-zlenecek-nemli-veriler-200492593
Günün Öne Çıkan Gelişmeleri, Makroekonomik Görünüm ve İzlenecek Önemli Veriler
Yazar GCM Yatirim Menkul Degerler (Kudret Ayyıldır)   |  01.08.2023 10:03
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu makale zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor
 
 
US10Y...
+0,19%
Portföy'e Ekle/Kaldır
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
BIGCH
-0,26%
Portföy'e Ekle/Kaldır
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
RUBNS
+0,06%
Portföy'e Ekle/Kaldır
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
PCILT
+2,65%
Portföy'e Ekle/Kaldır
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
NTGAZ
+0,55%
Portföy'e Ekle/Kaldır
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
KONTR
+2,18%
Portföy'e Ekle/Kaldır
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 

Yurt İçi Piyasalarda Son Durum

  • BDDK kredi ve kredi kartı kullanımı için sıkılaştırıcı önlemler kapsamında bazı adımlar atıldı. Buna göre ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, binek araç için kullanılan kredilerde risk ağırlığı artırıldı. Öte yandan hava yolu, seyahat ve konaklama harcamalarında kredi kartı kullanımında taksitlendirme yapılmaması kararı alındı.

Ek olarak konut kredileri dışındaki bireysel kredilerde risk ağırlığı %150’ye çıkarıldı.

Şirket Haberleri

KGYO: Şirket Yönetim Kurulumuzun 31 Temmuz 2023 tarih ve 2023/37 sayılı toplantısında; Paylarının %100 (3.210.000 TL)'üne sahip ve SGD Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin 31 Temmuz 2023 tarihli Şirket Değerleme Raporu'na göre Şirket Değeri 1.708.245.051,79 TL değer biçilen 3.210.000 TL sermayeli, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 168054-5 sicil numarası ile kayıtlı Kasaba Bir Servis ve Hizmet A.Ş.'nin paylarının tamamının (%100), en geç 2026 yıl sonuna kadar ödenmek üzere 60.000.000 USD karşılığında satın alınmasına karar verilmiştir.

KOZAL: 30.01.2023 tarihli KAP açıklamamızda, çeşitli bankalarda toplam 1.201.520.616,81 TL'lik kur korumalı mevduat hesabı açıldığı bildirilmişti. Vadesi dolan bu mevduatlarımız, vade dönüş tutarları olan toplam 1.722.321.666,56 TL üzerinden vadeleri 3 ve 6 ay olacak şekilde uzatılmış olup, ayrıca, 22.155.972.-TL prim geliri elde edilmiştir. Elde edilen faiz ve kur farkı gelirleri için, Stopaj ve Kurumlar vergisi ödenmeyecektir.

BIGCH: Şirketimiz ile Arzensis Elektrik Mekanik Mühendislik Müşavirlik San. Tic. Ltd. Şti. ve Admiral Teknik Enerji Danışmanlık A.Ş. arasında 31.07.2023 tarihinde şubelerimizin öz tüketimine yönelik enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 5.1.h maddesinde verilen limitler doğrultusunda bir güneş enerjisi santrali (GES) kurulum ve bakım sözleşmesi imzalanmıştır. Şirketimiz sözleşme kapsamında 1.300.000 USD ödeme yapacak olup 1,749 kWp kapasiteye sahip olacak yatırımın 6-8 ay içinde devreye alınması planlanmaktadır.

KONTR: Rekabet Kurulu'nca güç transformatörü sektöründe faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (4054 sayılı Kanun)'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak aralarında şirketimizin de bulunduğu bazı teşebbüsler hakkında 4054 sayılı Kanun'un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına karar verildiği hususu tarafımıza tebliğ edilmiştir. Bu yönde soruşturma açılması, ilgili kanunun ihlal edildiği, kanun kapsamında herhangi bir yaptırımla karşı karşıya kalındığı veya kalınacağı anlamına gelmemektedir.

BRKO: Şirketimizin vergi borcu, süresi içerisinde yaptığımız başvuru kapsamında daha önce yapılandırılmış olup, ilk 2 taksitinin ödemesi Beykoz Vergi Dairesi Müdürlüğüne bugün itibariyle gerçekleştirilmiştir.

ATSYH: Şirketimiz Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nin 2023 yılı Geçici Vergi borcu bugün ödenmiş olup, Şirketimizin vergi borcu kalmamıştır. Bağlı ortaklıklarımız Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Naviga Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. ve Balkaney Gıda Turizm Tekstil Ticaret A.Ş.'nin 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu kapsamında yapılandırılan SGK ve Vergi borçlarının 1'inci ve 2'nci taksit ödemeleri bugün yapılmıştır.

NTGAZ: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın ("TPAO") TDLHZM-1784 numaralı dosya ile açmış olduğu "TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü, Üretim Müdürlüğü Sahalarında CNG Taşıma ve Boşaltım Hizmet Alımı" konulu ihaleye vermiş olduğumuz 1.041.297,18 ABD Doları tutarındaki teklifimizin uygun bulunduğu, TPAO tarafından bugün Şirketimize bildirilmiştir. 10 gün içerisinde gerekli evrakların sunulması ile sözleşmenin imzalanması öngörülmektedir. Şirketimiz, doğal gaz arama ve üretim şirketleri tarafından keşfi yapılmış ancak boru hattı yapım zorluklarından dolayı değerlendirilemeyen doğal gaz rezervlerinin ekonomiye kazandırılması amacı ile, CNG olarak taşıma hizmeti verdiği müşterileri arasına TPAO'yu da katarak, bu alandaki büyümesini hızlandırmayı hedeflenmektedir.

Pay Alım ve Satım Haberleri

INVEO: 14.02.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programına istinaden 31.07.2023 tarihinde yapılan alım işlemi tabloda gösterilmiştir. 31.07.2023 tarihinde 26,46 TL fiyattan 500.000 adet pay geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu INVEO payları 3.934.226 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,64)

MPARK: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.05.2023 tarihli kararı ile uzatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 31.07.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 94,10 TL – 96,55 TL (ağırlıklı ortalama 95,41 TL) fiyat aralığından toplam 25.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, 31.07.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 13.545.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,5109'a ulaşmıştır.

KONTR: Özel Durumlar Tebliği (II.-15.1)'nin Sermaye yapısına ve yönetim kontrolüne ilişkin değişiklikler ile ilgili 12. Maddesinin açıklama yükümlülüğü, a) bendi, " Bir gerçek veya tüzel kişinin ya da bu gerçek veya tüzel kişi ile birlikte hareket eden diğer gerçek veya tüzel kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak payları borsada işlem gören bir ihraççının sermayesindeki payının veya toplam oy haklarının %5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95 ine ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi halinde bu kişiler tarafından yerine getirilir" uyarınca, EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. sermayesindeki payımız/oy hakkımız, 385.000 TL (385.000 Adet) nominal değerli KONTR paylarının Özar Elektrik İnş. Tur. Müh. Eğit. Yat. İml. ve Tic. A.Ş. hesabına virman yapılması ve karşılığında 9.652.175 TL toplam nominal değerli Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. payının devralınması sonucunda %10 sınırını aşarak %18,74 olmuştur.

{{1192655|RUBNS}): 14.02.2023 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile kamuya duyurulan Pay Geri Alım Programı kapsamında; 31.07.2023 tarihinde Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 26,66 - 27,28 fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 27,02 TL) Toplam 100.000 adet nominal tutarlı pay geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 435.464 TL olup, Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız 31.07.2023 tarihi itibariyle % 0,584'e ulaşmıştır.

Sermaye Artırımı ve Azaltımı Haberleri

SEYKM: Şirketimiz sermayesinin 59.000.000 TL'den 41.000.000 TL bedelsiz olarak artırılarak 100.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri başlıklı 6. maddesi yeni şekliyle 28.07.2023 tarihinde ticaret sicilinde tescil edilmiştir.

YUNSA: Şirketimiz sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 60.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 30.840.000 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin pay ihracı ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, pay ihracının SPK tarafından onaylanmasına ilişkin duyuru 27 Temmuz 2023 tarih ve 2023/42 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmuştur. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 2 Ağustos 2023'tür. Ek’e ulaşmak için linke tıklayınız.. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177665

EMNIS: Şirketimizin 06.02.2023 tarihli 369 Yönetim Kurul Kararıyla, Şirketimiz özkaynaklarının güçlendirilmesi amacıyla şirketin ortağı %1,20 hissedarı, Yönetim Kurulu Üyesi, Satış ve Pazarlama Müdürü Sayın Ahmet Ferit UZUNYOL, yapılması planlanan sermaye arttırımında kullanılmak üzere, sermaye avansı olarak 03 Şubat 2023 tarihinde şirket hesaplarına 3.500.000TL (ÜçmilyonbeşyüzbinTL) ve 06 Şubat 2023 (bugün) tarihi itibariyle 500.000TL(BeşyüzbinTL) toplamda 4.000.000TL (DörtmilyonTL) şirketin banka hesaplarına aktarmıştır bilgisi, pay sahipleri ve kamuoyuyla Kap platformunda paylaşılmıştı. Şirketimizin 17.07.2023 tarihli 380 Yönetim Kurul Kararıyla; Şirketimizin özkaynaklarının güçlendirilmesi amacıyla şirketin %1,22 hissedarı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Ferit UZUNYOL, yapılması planlanan sermaye arttırımında kullanmak üzere, sermaye avansı olarak 5.500.000TL(BeşmilyonbeşyüzbinTL) tutarın, şirkete aktarılmasına yönelik talebinin kabul edilmesine karar verilmiştir.17 Temmuz 2023 tarihinde 2.000.000TL (İkimilyonTL) tutar, Sayın Ahmet Ferit UZUNYOL tarafından, şirket banka hesaplarına aktarılmıştır. Geri kalan bakiyenin bir ay içinde şirket hesaplarına aktarılması planlanmaktadır bilgisi KAP platformunda paylaşılmıştı. Planlanan 3.500.000TL(ÜçmilyonbeşyüzbinTL)'nin, 1.000.000TL(BirmilyonTL)'si 28 Temmuz 2023 tarihinde Sayın Ahmet Ferit UZUNYOL tarafından şirket banka hesaplarına aktarılmıştır. Geri kalan bakiyenin bir hafta içerisinde, şirket hesaplarına aktarılacağı bilgisi alınmıştır.

Yurt Dışı Piyasalarda Son Durum

Asya’da sınırlı pozitif seyir

Merkez Bankalarına ilişkin ılımlı beklentilerin yoğunlaşması piyasalarda risk iştahını artırırken, Asya piyasaları bir taraftan Çin riskini ölçmeye çalışıyor. Ülkede konut ve imalat sektöründe yavaşlamanın sürmesi, diğer gelişmiş ekonomilerde faiz döngüsünün yakında sona ereceği iyimserliğini zaman zaman gölgede bırakıyor. Caixin’in açıkladığı imalat PMI, Çin’de aktivitenin iki ayın ardından tekrar daraldığını gösterdi.

Japon Nikkei endeksi, yendeki zayıflıktan da destek alarak %0,6 yükselirken, Hong Kong ve Şanghay endeksleri sığ bir alanda karışık seyir izledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,96 bölgesinde seyrediyor. Dolar endeksi ise yaklaşık 3 haftanın en yüksek bölgesine yakın seyrediyor.

Dün Euro Bölgesi’nde enflasyonun gerilediğini izledik. Ancak enflasyonun gerilemesine rağmen, çekirdek enflasyon değişmeyerek manşet enflasyonun da üzerine çıkmış oldu. Bu da Avrupa Merkez Bankasının tekrar faiz artıracağı tartışmalarını canlı tutuyor. ABD tarafında ise genel görüş enflasyondaki zayıflama trendiyle birlikte Fed’in faiz artırım döngüsünü sona erdirdiği şeklinde.

ABD

Tedarik Yönetimi Enstitüsü (ISM), imalat aktivitesini gösteren PMI verilerini yayımlayacak. Veri hem ticari aktivite, hem de fiyat değişimleri hakkında fikir verdiği için önemliyken, hizmet PMI ekonomideki payı ve faiz politikasına karşı daha katı olması nedeniyle bir adım ön planda. Piyasa beklentisi imalat PMI’ın sürpriz şekilde 46 puandan 46,9 puana yükselebileceği yönünde.

Performans Tablosu

BİST 100 Z Raporu
BİST 100 Z Raporu


Günün Önemli Takvim Verileri
Günün Önemli Takvim Verileri

Orijinal Makale

Günün Öne Çıkan Gelişmeleri, Makroekonomik Görünüm ve İzlenecek Önemli Veriler
 

İlgili Makaleler

Naz Noyan
Varant Piyasasında Neler Oluyor?   Yazar Naz Noyan - 29.02.2024 3

İş Yatırım Hazine ve Portföy Yönetimi Uzmanı Naz Noyan Renda, varant piyasasını değerlendiriyor. Bakır varantları İş Varant farkıyla Borsa İstanbul’da bugün...

Günün Öne Çıkan Gelişmeleri, Makroekonomik Görünüm ve İzlenecek Önemli Veriler

Yorum Ekle

Yorum Kuralları

Yorumları kullanarak diğer kullanıcılarla bağlantıya geçebilir, görüşlerinizi paylaşabilir, yazarlara ve diğer kullanıcılara sorular sorabilirsiniz. Ancak, söylem düzeyini yüksek tutmak amacıyla oluşturduğumuz aşağıdaki kriterlere lütfen uyunuz:

  • Söyleşiyi zenginleştirin.
  • Bağlamı koruyun. Sadece tartışılan konuyla ilgili bilgileri gönderin.
  • Saygılı olun. Eleştirel görüşler, pozitif ve diplomatik bir üslupla anlatılabilir.
  • Standart yazı stili kullanın. Noktalama, küçük ve büyük harf kullanın, imla kurallarına uyun.
  • Spam veya reklam mesajı atmak yasaktır.
  • Küfür, argo kullanımı yasaktır.
  • Sadece Türkçe yorum yapabilirsiniz.

Spam mesajlar yazan, argo/küfür kullanan ve forumu suistimal eden kullanıcıların hesapları süresiz olarak kapatılacaktır.

Düşünceleriniz buraya yazın
 
Bu grafiği silmek istediğinize emin misiniz?
 
Gönder
Bu sayfada da paylaş:
 
Ekteki grafiği yeni bir grafikle değiştirmek istiyor musunuz?
1000
Yorum yapma yetkiniz olumsuz puanlama sebebiyle kısıtlanmıştır. Durumunuz moderatörlerimiz tarafından incelenecektir.
Lütfen tekrar yorum yapmadan önce bir dakika bekleyiniz.
Yorumunuz için teşekkür ederiz. Yorumunuz, yöneticilerimiz tarafından kontrol edildikten sonra onaylanacaktır. Bu sebeple yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.
Yorumlar (1)
Ertugul Işık
Ertugul Işık 01.08.2023 17:55
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
123456806106
 
Bu grafiği silmek istediğinize emin misiniz?
 
Gönder
 
Ekteki grafiği yeni bir grafikle değiştirmek istiyor musunuz?
1000
Yorum yapma yetkiniz olumsuz puanlama sebebiyle kısıtlanmıştır. Durumunuz moderatörlerimiz tarafından incelenecektir.
Lütfen tekrar yorum yapmadan önce bir dakika bekleyiniz.
Yoruma Grafik Ekle
Engellemeyi Onayla

%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?

Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.

%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi

Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.

Yorumu şikayet et

Yorum silinmeli, çünkü:

Yorum Şikayet Edildi

Teşekkürler!

Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi
Google ile Kayıt Ol
veya
E-posta ile Kayıt Ol