Günün Öne Çıkan Gelişmeleri, Makroekonomik Görünüm ve İzlenecek Önemli Veriler

Yayın Tarihi 19.07.2023 10:34
JP225
-
DX
-
XU100
-
INVEO
-
KCHOL
-
PARSN
-
SAHOL
-
MPARK
-
SMART
-
KONTR
-
YEOTK
-
KCAER
-

Yurt İçi Piyasalarda Son Durum

Şirket Haberleri

KONTR: Yabancı bir müşterimiz ile yurt dışında 3 adet 132/33kV GIS Substation yapımı için toplamda 44.700.000.-USD tutarında EPC sözleşmesi imzalanmıştır.

KCAER: Şirketimiz, 2022 yurtdışı satışlarının %53'ünü gerçekleştirdiği Amerika Kıtasından ağırlıklı enerji sektörüne yönelik ürünler olmak üzere 14,758,742 Amerikan doları tutarında yeni sipariş almıştır. Amerika Kıtası'na olan satışlarımız 2023 yılında da güçlü seyrini sürdürmektedir.

PARSN: Şirketimiz Mühendislik ve AR-GE departmanları tarafından Titanyum ve Nikel Süper Alaşım malzemeden türbin diski dövme prosesi geliştirme çalışmaları başarı ile tamamlanmış ve ürüne dönüştürülmüştür. Türkiye'de ilk defa Parsan tarafından üretilmiş olan sınırlı sayıdaki Süper Nikel Alaşım ve Titanyum parçalar, Havacılık Sanayii için üretilen turboşaft motorlarda kullanılabilir olup; satış hacminin artırılmasına yönelik yurt içi ve yurt dışı pazarlama ve satış faaliyetleri devam etmektedir.

EUPWR: Şirket ARGE ve TEST Ekibimiz, 40.5 kV MESNET TİPİ AKIM TRAFOSU / GERİLİM TRAFOSU TASARIM VE PROTOTİP PROJESİ'ni ve ürün ile ilgili üretim deneme testlerini başarı ile tamamlamıştır. Seri üretimine başlanacak Akım/Gerilim Trafoları için ilk etapta aylık üretim hedefi 1.500 adet olup, kademeli artış ile aylık üretim adetinin 3.000'e çıkarılması planlanmıştır. Bu üretim sayesinde üretmekte olduğumuz OG Hücrelerin önemli bir komponentini kendi bünyemizde imal ediyor olacağız. Grubumuzun ihtiyacını karşılayacak Akım/Gerilim Trafolarının aynı zamanda Epoksi Reçine İzolatör ve Komponentleri ile birlikte yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda satışı gerçekleşecektir. Hasılatımıza etkisinin yıllık bazda 20 milyon USD seviyesinde olması beklenmektedir.

PNLSN: Devralan sıfatıyla ilişkili tarafımız Maşlak Holding A.Ş. ve Devreden sıfatıyla Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Serhat MAŞLAK ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Kaan MAŞLAK'ın 18.07.2023 tarihinde bir "Hisse Devir Sözleşmesi" akdetmiş oldukları Şirketimiz'e bildirilmiştir. Anılan sözleşmeler kapsamında Serhat MAŞLAK, Şirketimizin 75.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinde sahip olduğu 4.650.000 adet 4.650.000 TL nominal değerli A grubu nama yazılı pay ile 18.470.000 adet 18.470.000 TL nominal değerli hamiline yazılı B grubu payın; R. Kaan MAŞLAK Şirketimizin 75.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinde sahip olduğu 4.650.000 adet 4.650.000 TL nominal değerli A grubu nama yazılı pay ile 18.470.000 adet 18.470.000 TL nominal değerli hamiline yazılı B grubu payın 45,452 – 46,152 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 45,75 TL) üzerinden ilişkili tarafımız Maşlak Holding A.Ş.'ye devri 18.07.2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Maşlak Hoding A.Ş. sermayesinde Serhat MAŞLAK ve Recep Kaan MAŞLAK her biri ayrı ayrı %50 pay sahibidir. Devir işlemi ve pay defterine kayıt işlemi Yönetim Kurulumuz'un 18.07.2023 tarih ve 11 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. SPK'nın II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği m.14/f.1, ç bendi hükmü uyarınca, pay devir işlemi sonucunda Şirketimizin yönetim kontrolünde değişiklik olmadığından Pay Alım Teklifi Yükümlülüğü doğmamıştır.

MPARK: MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. ("MLP Care") yönetim kurulu 18.07.2023 tarihinde metropollerde orta ve büyük ölçekli hastanelerle büyüme stratejisi doğrultusunda,

İstanbul, Ataşehir adresinde bulunan arsası üzerinde yeni hastane projesi geliştirilmesi amacıyla, Şile Cns Gayrimenkul Sağlık Hizmetleri A.Ş. ("Şile Cns") isimli şirketin sermayesinin %25'ine tekabül eden payları devralarak şirkete iştirak edilmesine, bu kapsamda, Şile Cns şirketinin tüm yönetim hakkı MLP Care'e ait olacak şekilde, Şile Cns ana sözleşmesinde gerekli değişikliklerin yapılarak tescil ve ilanına, MLP Care'in Liv Hospital Gaziantep hastanesini bünyesinde bulunduran %60 pay sahibi olduğu MLP Gaziantep Sağlık Hizmetleri A.Ş. iştirakindeki payının %100'e çıkarılmasına karar vermiştir.

Yukarıda detayları verilen "Finansal Duran Varlık Edinimi" işlemlerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 "Önemli Nitelikteki İşlemlere ilişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (SPK II-23.3 Tebliği)'nin "Önemlilik kriteri" başlığını taşıyan 6'ncı maddesinde düzenlenen sınırların altında kaldığı değerlendirilmektedir.

BURCE: Yönetim Kurulumuzun 18.07.2023 tarihli toplantısında;

-23.06.2009 tarihinde BURSA ili NİLÜFER ilçesi,1491 ada H21C05A1A pafta 31 parsel numarası ile kayıtlı gayrimenkul için Türk Ekonomi Bankası Bursa Şubesi'ne verilen 1.dereceden 8.275.021 TL ‘lik ipotekin fek edilmesine ilişkin yasal prosedürlerin başlatılmasına , ( 18.08.2021 tarihinde BURSA ili NİLÜFER ilçesi,1491 ada H21C05A1A pafta 31 parsel numarası ile kayıtlı gayrimenkulün için verilen 26.000.000 TL ‘lik ipotek 1.sıraya yükselmiştir.)

-Şirketimiz ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (banka), nezdinde imzalanmış olan Genel Kredi Sözleşmelerimize ek olarak mevcut limitlerimizin kur kaynaklı artışlar ile güncel piyasa koşullarına uyumlu hale getirilmesinin sağlanması amacı ve şirketin yararı göz önünde tutularak , BURSA ili NİLÜFER ilçesi,1491 ada H21C05A1A pafta 31 parsel numarası ile kayıtlı gayrimenkulün Burçelik Vana San. ve Ticaret A.Ş.'nin ve şirketimizin Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (banka) merkez ve tüm şubelerine karşı asaleten ve kefaleten her türlü doğmuş ve doğacak tüm borçlarının teminatını teşkil etmek üzere serbest dereceden yararlanma hakkıyla 2.dereceden ve 1. sırada veya Bankanın dilediği derecede ve sırada, 308.000.000 TL tutarlı, kaldırıldığı Bankaca bildirilinceye kadar süresiz olarak ve Bankaca belirlenecek koşullarda ipotek verilmesine karar verilmiştir

Pay Alım ve Satım Haberleri

INVEO: 18.07.2023 tarihinde 24,36-24,40 TL fiyat aralığından (ortalama 24,393 TL) 75.000 adet pay geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu INVEO payları 3.301.726 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,38)

MPARK: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.05.2023 tarihli kararı ile uzatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 18.07.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 87,95 TL – 93,70 TL (ağırlıklı ortalama 91,11 TL) fiyat aralığından toplam 33.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, 18.07.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 13.328.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,4065'e ulaşmıştır.

SAHOL (IS:SAHOL): Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.11.2021 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 18.07.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 50,30 TL – 51,40 TL (ağırlıklı ortalama 50,79 TL) fiyat aralığından toplam 500.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, 18.07.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 60.552.802 TL olup, bu payların sermayeye oranı %2,9677'ye ulaşmıştır.

SERMAYE ARTIRIMI – AZALTIMI HABERLERİ

MERCN: Şirketimizin 14.07.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile;

* Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 225.000.000-TL kayıtlı sermaye içerisinde kalacak şekilde 126.913.964-TL artırılarak 63.456.982-TL'den 190.370.946-TL' ye artırılmasına,

  • *Artırılan 126.913.964-TL'lik sermayenin tamamının geçmiş yıl karlarından karşılanmasına,
  • *Sermaye artırımında kullanılacak olan 126.913.964-TLlik tutarın, bedelsiz payların artırım tarihlerindeki pay sahiplerine payları oranında (%200) bedelsiz olarak dağıtılmasına,
  • *Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

KCHOL (IS:KCHOL): Sermayesinde %36,81 oranında pay sahibi olduğumuz Marmaris Altınyunus Turistik Tesisleri A.Ş. yönetim kurulu tarafından, şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 5.515.536 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, "tahsisli satış" yöntemi ile toplam iştirak bedeli yaklaşık 1.350.000.000 TL olacak şekilde nakit sermaye artırımı yoluyla artırılmasına ve nominal artırım tutarının çıkarılacak 1-TL nominal değerli paylar için Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürünün 7.1 numaralı esası doğrultusunda belirlenecek satış fiyatı esas alınarak belirlenmesine karar verilmiştir. Şirketimiz yönetim kurulu tarafından, anılan sermaye artırımına baz fiyat ile nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle toplam 1.350.000.000 TL satış bedeli karşılığı nominal bedelli pay alınarak iştirak edilmesine karar verilmiştir.

VOLATİLİTE BAZLI TEDBİR SİSTEMİ KAPSAMINDAKİ PAYLAR

Yatırım Aracı Bazında Tedbir Uygulanması

OSTIM: Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. (OSTIM.E) payında 19/07/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 18/08/2023'tür.

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi

DERHL / MIPAZ / SMART (IS:SMART) / YEOTK (IS:YEOTK): Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DERHL.E, MIPAZ.E, SMART.E ve YEOTK.E payları 19/07/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 18/08/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi

BRKVY: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BRKVY.E payında 19/07/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 18/08/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi

FORTE: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında FORTE.E payı 19/07/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 18/08/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

“YURT DIŞI PİYASALARDA SON DURUM”

“Asya endeksleri karışık seyretti”

Çin’de teşviklerin yeterli olmadığı yönündeki algı ile birlikte oluşan baskıya karşılık Japon Nikkei endeksindeki pozitif seyir, Asya tarafında karışık bir tablo görmemize neden oldu.

Japon Nikkei endeksi 0,8% civarı yükseliş yaşarken, Hong Kong endeksi 1,2%, Şangay endeksi 0,25% kayıp gösterdi. ABD endeks vadelileri önceki gün kapanış seviyelerine yakın seyretti. ABD 10 yıllık tahvil faizi 3,77% bölgesinde seyrediyor. Dolar endeksi ise önceki iki günün hareket alanından henüz çıkamadı.

Çin’de uygulanan adımlara rağmen, piyasaların ekonomideki yavaşlamanın kolay bir şekilde çözülmeyeceği inancı endeksler üzerinde baskı oluşturuyor. Bu algı da Çin politika yapıcılarının daha etkili adımlar atması yönünde baskı oluşturuyor.

ABD tarafında ise Bank of America ve Morgan Stanley’nin bilanço sonuçları banka hisselerine pozitif etki ederek endeksleri destekledi.

Fed’in gelecek hafta gerçekleştireceği toplantı öncesi bugün konut sektörüne ilişkin veriler takip edilecek. 25 bp faiz artırımı ihtimali tamamen fiyatlanmış durumda. İngiltere tarafında ise faiz kararı üzerinde etkili olabilecek enflasyon verisi izlenecek.

ABD

“Konut sektörü verileri”

İnşaat izinleri Mayıs ayında yıllık bazda 5,6% artışla 1,496 milyon olmuştu. Bu verinin Haziran ayında gerileme göstermesi bekleniyor. Piyasa beklentisi 1,490 milyonda yoğunlaşmış durumda.

Konut başlangıçları ise aynı dönemde 1,631 milyon olarak açıklanmıştı. Piyasa beklentisi gerileme ile birlikte verinin 1,480 milyona düşeceği yönünde.

PERFORMANS TABLOSU


Günün Önemli Takvim Verileri

Orijinal Makale

Son yorumlar

Sıradaki makale yükleniyor...
Uygulamamızı Yükleyin
Risk Açıklaması: Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.
İşbu sözleşmenin aslı İngilizcedir ve İngilizce ve Türkçe versiyonu arasında tutarsızlık olduğunda İngilizce versiyonu dikkate alınacaktır.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Tüm Hakları Saklıdır.