🏛 Info Yatırım'da Kısa Vadede %80 Getiri Nasıl Öngörüldü? Bir sonraki Yatırım Fırsatları Nasıl Yakalanabilir?Detaylar

Günün Öne Çıkan Gelişmeleri, Makroekonomik Görünüm ve İzlenecek Önemli Veriler

Yayın Tarihi 09.08.2023 10:02
XAU/USD
-
JP225
-
DX
-
GC
-
XU100
-
AKFGY
-
ERSU
-
INVEO
-
KOZAL
-
LUKSK
-
ICUGS
-
HLGYO
-
KERVN
-
MPARK
-
NTGAZ
-
CANTE
-
RNPOL
-
IMASM
-
AHGAZ
-
CVKMD
-

Yurt İçi Piyasalarda Son Durum

Şirket Haberleri

KOZAL: Şirketimiz Ağrı İli Diyadin İlçesi Mollakara Altın Madeni Projesi kapsamında, 31.03.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimi yapılan, 2022 Yılı Umrek Raporu'nda da belirtildiği üzere, tespit edilen yaklaşık 4.758.000,00 ons cevher için metalürjik test çalışmaları sonucunda, 417.222 ons altın ve 215.368 ons gümüş rezerve dönüştürülmüştür. Kaynak ve rezerv arttırma çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda, altın ve gümüş üretimine dönük olarak, şirketimiz Mollakara Projesi için yatırım kararı almış olup, yapılan ihale ile tesisi kuracak yüklenici firma belirlenerek, Fernas İnşaat A.Ş ile aşağıdaki şartlarda yapım sözleşmesi imzalanmıştır;

1) İnşaat İşleri 4.990.012.400 TL+KDV (DörtMilyarDokuzYüzDoksanMilyonOnİkiBinDörtYüz TürkLirası) bedel ve aşağıdaki yapım kapsamı ile;

 1. Yığın liç
 2. Havuzlar
 3. Sosyal tesisler
 4. Tesis içi ve ulaşım yolları
 5. Enerji nakil hattı ve trafo merkezi
 6. Kırma eleme tesisi kurulumu ve istinat yapıları
 7. Alt yapı ve çevre düzenlemesi

2) Makine ve Ekipman Temini İşleri 40.710.000,00 USD+ KDV (KırkMilyonYediYüzOnBin Amerikan Doları) bedel ve aşağıdaki temin kapsamı ile;

 1. Kırma Eleme Tesisi
 2. ADR Tesisi

RNPOL: Kayseri İli Yeişlhisar İlçesi Güzelöz Mahallesinde yapımı planlanan tarla Ges Yatırım sürecimiz, Kayseri İlinde yaşanan depremlerden etkilenen Yeşilhisar trafo merkezinde meydana gelen çökmeden dolayı süreç uzaması oluştu, Şirketimiz bu süreci hızlandırmak için Kayseri İli Felahiye ilçesi Kuruhüyük Mahallesinde 106 Ada 72 Parsel üzerinde 1600 kWE gücünde tesis yapımı için yapmış olduğu bağlantı görüşü ve çağrı mektubu talebi Kayseri ve Civarı Elektrik Tüketim Türk A.Ş. tarafından olumlu sonuçlanmıştır.

KERVN: 06.06.2023 tarihli KAP açıklamamız çerçevesinde; 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, Şirketimizin ve Bağlı Ortaklarının Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumları, Belediyeler ve Ticaret Odalarına ait yapılandırılmış bulunan borçlarımızın, 04/08/2023 tarihine kadar yapılan 1. ve 2. Taksitleri ile Peşin ödemeleri gösteren tablo ekte pdf olarak verilmiştir. Ödemeler, Galeri Kristal Turizm İnş. Paz.ve Tic. A.Ş. tarafından Kundu Otelimizin kiralarına mahsuben yapılmıştır. Ek’e ulaşmak için linke tıklayınız. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182278

NTGAZ: 31.07.2023 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtildiği üzere "TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü, Üretim Müdürlüğü Sahalarında CNG Taşıma ve Boşaltım Hizmet Alımı" konulu Şirketimiz uhdesinde kalan ihaleye ilişkin sözleşme 08.08.2023 tarihi itibariyle imzalanmıştır.

IMASM: Şirketimizle Ortadoğu'da mukim bir müşterimiz arasında 2.800.000 USD toplam bedel ile imzalanan yem fabrikası kurulum ve devreye alınması sözleşmesine istinaden şirketimiz hesabına peşinat ödemesi 08.08.2023 tarihinde ulaşmıştır. Sözleşmeye göre tesisin 2023 yılı içinde sevk edilmesi öngörülmektedir.

CVKMD: Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. Şirketimizin yakın tarihte gerçekleştirdiği halka arz sürecinde paylaşmış olduğu belge ve dokümanlarda (İzahname, Fiyat Tespit Raporu, vb.) yer verilen yatırım projeksiyonu kapsamında, Şirketimize ait Balıkesir ili, Sarıalan mevkiindeki yer alan sicil 200903319 işletme ruhsat numaralı altın maden sahasında gerçekleştirilmesi planlanan üretim faaliyetlerine yönelik madencilik faaliyetleri kapsamında ruhsat sınırları içerisinde yer alan bazı taşınmazların kamulaştırma işlemleri için resmi kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına, karar verilmiştir.

Pay Alım ve Satım Haberleri

AKFGY: Şirketimiz bünyesinde bulunan ve sermayemizin %2,31'ine tekabül eden 30.000.000 adet geri alınan pay, 08.08.2023 tarihinde, 5,25 - 5,33 TL fiyat aralığından (ortalama 5,2534 TL) satılmış olup Şirketimizde geri alınmış pay kalmamıştır.

AHGAZ: Şirketimizin 09.06.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında; 08.08.2023 (bugün) tarihinde BORSA İSTANBUL A.Ş. nezdinde pay başına 12,56 TL – 12,59 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 12,586 TL) toplam 100.000 TL nominal tutarlı pay geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 11.705.514 TL olup, Şirket sermayesine oranı %0,4502'ye ulaşmıştır.

MPARK: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.05.2023 tarihli kararı ile uzatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 8.08.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 108,00 TL – 110,60 TL (ağırlıklı ortalama 109,11 TL) fiyat aralığından toplam 20.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, 8.08.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 13.690.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,5806'ya ulaşmıştır.

INVEO: 08.08.2023 tarihinde 28,74 - 28,90 TL fiyat aralığından (ortalama 28,868 TL) fiyattan 265.774 adet pay geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu INVEO payları 4.200.000 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,75) Bu alımla birlikte 14.02.2023-08.08.2023 tarihleri arasında toplam alınan pay sayısı 4.200.000 adede ulaştığından geri alım programımız sonlanmıştır.

Sermaye Artırımı-Azaltımı Haberleri

ICUGS: Lider Sermayedarımız Mustafa Mümtaz Özkaya'dan 7.500.000.-(Yedimilyonbeşyüzbin)TL daha sermaye avansı alınmış olup Alınan Sermaye avansı toplamı 36.000.000.- TL na yükselmiştir.

CANTE: 31.07.2023 tarihli özel durum açıklamamıza müteakip olarak Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13 üncü maddesinde belirtilen "Tahsisli Satış" yöntemi ile sermayenin nakden artırılmasına ilişkin karar çerçevesinde, düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 08.08.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmıştır.

HLGYO: 08.08.2023 tarihinde saat 14:00'de yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurulu'nda alınan karar gereğince; 2022 yılı karından, %5 oranında 4.426.516,50 TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması sonrası oluşan net dağıtılabilir dönem karından 75.000.000.-TL'nin bedelsiz hisse senedi olarak (1.213.356,113 TL tutarında A Grubu ve 73.786.643,887 TL tutarında B Grubu) dağıtılmasına istinaden;

- Çıkarılmış sermayenin, 7.500.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, %4,77707 oranında artırılarak 1.570.000.000.-TL'den 1.645.000.000.-TL'ye çıkarılmasına,

- Artırıma konu olan bedelsiz hisse senetlerinin, dağıtım tarihindeki mevcut pay sahiplerine, Şirketimiz sermayesine iştirakleri nispetinde ve kayden dağıtılmasına,

- Konuyla ilgili işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusunda bulunulması ve ilgili işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Volatilite Bazlı Tedbir Kapsamındaki Paylar

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi

ERSU / KRONT / USAK: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ERSU.E, KRONT.E ve USAK.E payları 09/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 08/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi

LUKSK: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında LUKSK.E payı 09/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 08/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi

TETMT: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında TETMT.E payında 09/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 08/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

“YURT DIŞI PİYASALARDA SON DURUM”

“Asya borsalarında Çin baskısı”

 • Çin’de azalan ticaret hacmi ardından deflasyon endişesi
 • Fed yetkililerinin faiz yorumları sürüyor

Asya borsalarında genel olarak baskı sürerken, bu kez Çin’de açıklanan enflasyon verileri etkisini gösterdi. Dün ülkede ticaret hacminin daraldığını gösteren veri ardından bu kez beklenen deflasyon gündeme girdi.

Japon Nikkei endeksi 0,5% değer kaybederken, Şangay endeksinde düşüş 0,3%’ü geçti. Hong Kong endeksi ise önceki günün kapanış seviyelerine yakın seyretti. ABD endeks vadelileri yatay seyretti. ABD 10 yıllık tahvil faizi 4%’ün hemen üzerinde seyrediyor. Dolar endeksi ise dünkü kazanımlar ardından konumunu korudu.

Çin’de Temmuz ayına ilişkin veriler, tüketici fiyatlarının önceki yılın aynı dönemine göre 0,3% gerilediğini gösterdi. Piyasa beklentisi 0,4%’lük düşüş yönündeydi. ÜFE ise piyasa beklentisinin üzerinde ivme kaybederek -4,4% düzeyinde oluştu. Çin konusunda merak edilen ise yönetimin bu konuda neler yapacağı ve bunun Çin’i ne kadar sürede deflasyon bölgesinden kurtarabileceği.

ABD’de Apple’ın yılın başından bu yana en sert düşüş maratonunu sonlandırması ve bazı şirket bilançolarının desteğiyle endeks dengelendi. Moody’s’in küçük ve orta ölçekli 10 bankanın kredi notunu düşürmesi, bankalar liderliğinde satışlar getirmişti.

Perşembe günü açıklanacak ABD enflasyonu öncesi Fed yetkililerinin açıklamaları sürüyor. Önceki günlerde Fed Yönetim Kurulu Üyesi Bowman’ın faizlerin artması gerekebileceği yönündeki açıklamaları endeksleri baskılamıştı. Philadelphia Fed Başkanı Harker ise dün yaptığı açıklamada, faiz artırımlarının herhangi bir sürpriz olmazsa sona erebileceğini, ancak yüksek faiz ortamının bir süre devam etmesi gerekebileceğini açıkladı. Richmond Fed Başkanı Barkin ise faiz konusunda yorum yapmak için erken olduğunu belirtti.

PERFORMANS TABLOSU

BİST 100 Z Raporu
Orijinal Makale

Son yorumlar

Sıradaki makale yükleniyor...
Uygulamamızı Yükleyin
Risk Açıklaması: Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.
İşbu sözleşmenin aslı İngilizcedir ve İngilizce ve Türkçe versiyonu arasında tutarsızlık olduğunda İngilizce versiyonu dikkate alınacaktır.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Tüm Hakları Saklıdır.