40% İndirim
💰 Buffett, Chubb'daki 6,7 milyar $ hissesini açıkladı. Tam portföyü InvestingPro ile sınırsız şekilde görüntüleyinPortföyü Kopyala

Borsa İstanbul Olağan Genel Kurulu 6 Haziran'da gerçekleştirilecek

Yayın Tarihi 15.05.2024 09:47
© Reuters

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 6 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre Olağan Genel Kurul toplantısı “Borsa İstanbul A.Ş. Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No: 4 34467 Sarıyer/İstanbul/Türkiye” adresinde yapılacak.

Olağan Genel Kurul Toplantısına, Merkezi Kaydi Sistemden (MKS) sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilecek. Genel Kurul Toplantısına katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden bu kişilerin kimlikleri incelenerek yapılacak.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Olağan Genel Kurul Toplantısına 'elektronik Genel Kurul Sistemi' (e-GKS) aracılığıyla katılmak isteyen pay sahiplerimiz için e-GKS üzerinden katılıma ilişkin gerekli bilgilendirme https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/193/genel-kurul adresindeki dokümanda yer almaktadır. Toplantıya elektronik ortamda katılmak üzere e-GKS’ye kayıt olan pay sahipleri ayrıca fiziken katılım sağlayamayacaklardır. Pay sahipliğinden doğan hakların kullanım imkanı açısından fiziken katılım veya e-GKS üzerinden katılım arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Toplantıyı canlı izleme, oylamalara katılım, soru sorabilme, önerge iletebilme gibi her türlü pay sahipliği hakkı e-GKS üzerinden kullanılabilmektedir.

Toplantının gündemi, 2023 yılına ait finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu, kurumsal yönetim bilgi formu, bağımsız denetim raporu, yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, Esas Sözleşmede değişiklik yapılmasına yönelik tadil tasarısı ve Genel Kurul gündem maddelerine ilişkin açıklamaları içeren bilgilendirme dokümanı, ilgilerine göre genel kurul toplantısından en az üç hafta önceden başlayarak şirket merkezimizde, 'www.borsaistanbul.com' adresindeki internet sitemizde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve e-GKS’de pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

Pay sahiplerinin, varsa Yönetim Kurulu üyesi adaylarına ilişkin önerilerini, genel kurulda önerge ile sunmaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul toplantısına e-GKS üzerinden katılım sağlayamayıp, fiziken katılacak pay sahiplerinin asaleten veya (aşağıda sunulan örneğe uygun olarak çıkartılmış vekâletname vasıtasıyla) vekâleten katılımlarının sağlanması hususu, sayın pay sahiplerinin bilgilerine ilanen arz olunur."

3. parti reklam. Investing.com'un sunduğu veya önerdiği bir teklif değildir. Feragat detaylarına buradan bakın veya reklamları kaldırın

Saat 10.00'da başlayacak toplantının gündemi şu şekilde olacak:

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi

2. 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

3. 2023 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması

4. 2023 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin 2023 yılsonu bilançosu ve kâr/zarar tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

5. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edilmeleri

6. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesinin değiştirilmesine dair tadil tasarısının müzakere edilmesi ve onaylanması

7. 2023 kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulunun teklifinin görüşülerek karara bağlanması

8. Genel Kurul toplantı tarihine kadar yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve münhal Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından seçim yapılmış ise seçimin onaylanması

9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi

10. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin ücret, prim ve sair haklarının belirlenmesi

11. 2024 yılı denetimine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması

12. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi

13. Dilek ve temenniler

14. Kapanış

Foreks Haber Merkezi

Son yorumlar

Uygulamamızı Yükleyin
Risk Açıklaması: Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.
İşbu sözleşmenin aslı İngilizcedir ve İngilizce ve Türkçe versiyonu arasında tutarsızlık olduğunda İngilizce versiyonu dikkate alınacaktır.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Tüm Hakları Saklıdır.