Son Dakika
Investing Pro 0
Siber Pazartesi Uzatılmış İNDİRİM: InvestingPro+ %60’ye Varan İNDİRİMLE TEKLİFİ KAÇIRMA

BIST şirketlerinden güncel haberler

Borsa 27.09.2022 09:24
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu makale zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor
 
 
KAREL
+1,81%
Portföy'e Ekle/Kaldır
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
SAHOL
-3,03%
Portföy'e Ekle/Kaldır
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
ZOREN
-0,39%
Portföy'e Ekle/Kaldır
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
VERUS
+1,75%
Portföy'e Ekle/Kaldır
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
MPARK
+0,97%
Portföy'e Ekle/Kaldır
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
AYDEM
-1,17%
Portföy'e Ekle/Kaldır
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 

Investing.com - Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin yaptıkları bildirimlere göre hazırladığımız güncel şirket haberleri özetimize içeriğimizin devamında göz atabilirsiniz.

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EGSER)

Ege Seramik, genel ekonomik zorlayıcı etkilerin aşılması amacıyla şirket genelinde tasarruf tedbirleri aldığını açıkladı. Tasarruf tedbirlerinin alınması ve uygulanmasına karşın, seramik sektöründeki gerek dış pazar, gerekse iç pazardaki daralmanın giderek artması, siparişlerin azalması sebebiyle, tasarruf tedbirlerinin gözden geçirilmesine ve ilave tedbirler alınmasına ihtiyaç duyulduğu duyurdu.

Bu kapsamda şirket, verimsiz ve üretim siparişi olmayan üretim hatlarının geçici olarak üretime kapatılmasına, burada çalışan personelin fabrikada belirlenecek diğer üretim faaliyetlerini yapmak üzere görevlendirilmesinin değerlendirilmesine karar verdi.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN)

Zorlu Enerji, hakim ortağı Zorlu Holding A.Ş. ve Wren House Infrastructure LP (KIA bağlı ortaklığı) arasında sermayesinin tamamına iştirak ettiği Hollanda'da kurulu ZES N.V.'nin ("ZES") çoğunluk payları ve şirketin azınlık paylarının satışı ve şirket ile Kuwait Investment Authority (KIA) arasında 15 Mart 2018 tarihinde imzalanan kredi sözleşmesinin tadili hususlarında devam eden müzakerelere ilişkin 23 Eylül 2022 tarihinde bir açıklamada bulunulmuştu. 

26 Eylül 2022 tarihi itibarıyla, belirtilen müzakereler sonuçlandığı ve anılan taraflar arasında çeşitli sözleşmelerin imzalandığı duyuruldu. 

Kredi Sözleşmesi kapsamındaki yaklaşık 150.000.000 dolar tutarındaki kalan anapara borcunun geri ödemesi ve vadenin 2028'e uzatılacak şekilde tadil edilmesine karar verildi. Zorlu Enerji, ZES Pay Alım Sözleşmesi ve ZOREN (ZOREN) Pay Alım Sözleşmesi kapsamındaki pay devirlerinin tamamlanması ve bahsedilen sözleşmelerdeki şartların yerine getirilmesi sonucunda, yabancı para kredi anapara borcumuzun yaklaşık 100.000.000 dolar tutarında azalması beklendiğini duyurdu. 

Kervan Gıda Sanayi Ve Ticaret As (KRVGD)

Kervan Gıda, paylarına likidite sağlanması amacıyla Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(likidite sağlayıcı) ile sözleşme imzaladı ve Borsa İstanbul'a yapılan başvurusu olumlu sonuçlandı.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile imzalanan sözleşme çerçevesinde, likidite sağlayıcı, görevlendirildiği sermaye piyasası aracında kendi namına şirket hesabına alım satım emirleri ileterek, gerekli gördüğü zamanlarda, likiditeye katkı sağlayacak. 

Likidite sağlayıcı, bu kapsamda gerçekleştirdiği işlem miktarını, hacmini ve işlemleri pay bazında alış ve satış olarak, işlem yaptığı her fiyat kademesinde ayrı ayrı olmak üzere iki haftada bir izleyen haftanın en geç ikinci işlem günü mevzuatta belirlenen formata uygun olarak KAP'ta ilan edecek.

Consus Enerji Isletmeciligi ve Hizmetleri AS (CONSE)

Consus Enerji, Van Büyükşehir Belediyesi'nin 01.09.2022 tarihinde gerçekleştirdiği, 10 yıl süreli Gelir Paylaşım Modeli ile Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali Yapımı Kurulumu/İşletilmesi ve Sözleşme Sonunda Taşınmaz Üzerinde Yapmış Olduğu 4000kwe Güneş Enerji Santrali'nin Belediye’ye Devredilmesi işine ilişkin ihalesinde, bağlı ortaklığı Tres Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin en iyi teklifi vermiş olduğu ve ihale kararının ilgili ihale mevzuatına göre, yetkili makamın onayına sunulduğunu açıklamıştı.

İhalenin 13.09.2022 tarihli yetkili makam kararıyla iptal edildiği 26.09.2022 tarihinde Tres Enerji’ye tebliğ edildi.

Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AYDEM)

Aydem Enerji Yönetim Kurulu'nun 11 Mayıs 2022 tarihinde almış olduğu geri alım kararı kapsamında; 26 Eylül 2022 tarihinde, toplam 2.021.000 dolar nominal değerde şirket Eurobond'larını (XS2368781477) geri aldı ve işlemin toplam tutarı 1.551.279,13 dolar olarak bildirildi.

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAREL)

Karel Elektronik , çıkarılmış sermayesinin 402.942.765 TL’ye artırılmasında, ihraç edilecek 202.942.765 TL nominal değerli payların kayda alınması talebi ile 26.09.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yaptı.

VBTS kapsamına alınan hisseler

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ULUSE paylarında 27/09/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/10/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanaca. 

ASUZU, IHAASUNLU payları 27/09/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/10/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Pay geri alımı yapan şirketler

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş., 26.09.2022 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 47,58 TL - 47,66 TL (ağırlıklı ortalama 47,62 TL) fiyat aralığından toplam 13.515 TL nominal değerli MPARK payları geri aldı. Bu işlemlerle birlikte, 26.09.2022 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 3.798.515 TL olup, bu payların sermayeye oranı %1,8259'a ulaştı.

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş., 26.09.2022 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 26,18 TL - 26,74 TL (ağırlıklı ortalama 26,44 TL) fiyat aralığından toplam 750.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri aldı. Bu işlemlerle birlikte, 26.09.2022 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 67.503.743 TL olup, bu payların sermayeye oranı %3,3084'e ulaştı.

Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş., 26.09.2022 tarihinde 31,26 TL ortalama fiyattan 5.000 adet pay geri aldı ve şirketin sahip olduğu GZNMI payları 35.000 adede ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %0,14)

Verusa Holding A.Ş. (VERUS) , 26.09.2022 tarihinde 68,20 TL - 68,55 TL fiyat aralığından (ortalama 68,2903 TL) 6.217 adet pay geri aldı ve şirketin sahip olduğu VERUS payları 1.138.154 adede ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %1,6259)

Gedik Yatırım Menkul Degerler A.Ş. (GEDIK), 26.09.2022 tarihinde 8,50 - 8,70 TL fiyat aralığından (ortalama 8,567 TL) 150.000 adet pay geri aldı ve bu geri alım programı kapsamında şirketin sahip olduğu GEDIK payları 2.120.239 adede ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %0,65)

Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (ESEN), 26.09.2022 tarihinde bağlı ortaklığı Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.payları ile ilgili olarak 15,59 - 15,99 TL fiyat aralığından 17.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirildiğini duyurdu. Bu işlem ile birlikte şirketin Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAGEN) sermayesindeki payları, 26.09.2022 tarihi itibariyle %75,793 sınırına ulaştı.

Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda 14/09/2022 ile 26/09/2022 tarihleri arasında uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 27/09/2022 tarihli seansta da uygulanmasına karar verildi.

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir.

Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir.”

Yazar: Günay Caymaz

BIST şirketlerinden güncel haberler
 

İlgili Makaleler

Yorum Ekle

Yorum Kuralları

Yorumları kullanarak diğer kullanıcılarla bağlantıya geçebilir, görüşlerinizi paylaşabilir, yazarlara ve diğer kullanıcılara sorular sorabilirsiniz. Ancak, söylem düzeyini yüksek tutmak amacıyla oluşturduğumuz aşağıdaki kriterlere lütfen uyunuz:

  • Söyleşiyi zenginleştirin.
  • Bağlamı koruyun. Sadece tartışılan konuyla ilgili bilgileri gönderin.
  • Saygılı olun. Eleştirel görüşler, pozitif ve diplomatik bir üslupla anlatılabilir.
  • Standart yazı stili kullanın. Noktalama, küçük ve büyük harf kullanın, imla kurallarına uyun.
  • Spam veya reklam mesajı atmak yasaktır.
  • Küfür, argo kullanımı yasaktır.
  • Sadece Türkçe yorum yapabilirsiniz.

Spam mesajlar yazan, argo/küfür kullanan ve forumu suistimal eden kullanıcıların hesapları süresiz olarak kapatılacaktır.

Düşünceleriniz buraya yazın
 
Bu grafiği silmek istediğinize emin misiniz?
 
Gönder
Bu sayfada da paylaş:
 
Ekteki grafiği yeni bir grafikle değiştirmek istiyor musunuz?
1000
Yorum yapma yetkiniz olumsuz puanlama sebebiyle kısıtlanmıştır. Durumunuz moderatörlerimiz tarafından incelenecektir.
Lütfen tekrar yorum yapmadan önce bir dakika bekleyiniz.
Yorumunuz için teşekkür ederiz. Yorumunuz, yöneticilerimiz tarafından kontrol edildikten sonra onaylanacaktır. Bu sebeple yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.
Yorumlar (4)
Kadir KALAYCI
Kadir KALAYCI 27.09.2022 12:26
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
ne demek istemisler ozetle
Hayalet Trader
Hayalet Trader 27.09.2022 12:25
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
GZNMİ 👏
Neşet Ömer Saygı
Neşet Ömer Saygı 27.09.2022 12:22
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
Teşekkürler
Kazim Karadaş
Kazim Karadaş 27.09.2022 12:06
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
Çok yararlı bir makale olmuş teşekkürler
 
Bu grafiği silmek istediğinize emin misiniz?
 
Gönder
 
Ekteki grafiği yeni bir grafikle değiştirmek istiyor musunuz?
1000
Yorum yapma yetkiniz olumsuz puanlama sebebiyle kısıtlanmıştır. Durumunuz moderatörlerimiz tarafından incelenecektir.
Lütfen tekrar yorum yapmadan önce bir dakika bekleyiniz.
Yoruma Grafik Ekle
Engellemeyi Onayla

%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?

Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.

%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi

Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.

Yorumu şikayet et

Yorum silinmeli, çünkü:

Yorum Şikayet Edildi

Teşekkürler!

Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi
Google ile Kayıt Ol
veya
E-posta ile Kayıt Ol