Son Dakika
0
Reklamsız Sürüm. Investing.com deneyiminizi geliştirin. 40% kadar indirimden yararlanın Daha Fazla Ayrıntı

BDDK: Türk Bankacılık Sektörünün sermaye yeterliliği oranı Haziran 2020 döneminde %19,52 olarak gerçekleşti

Şirket19.08.2020 12:35
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu makale zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor
 
BDDK: Türk Bankacılık Sektörünün sermaye yeterliliği oranı Haziran 2020 döneminde %19,52 olarak gerçekleşti

Türk Bankacılık Sektörünün sermaye yeterliliği oranı Haziran 2020 döneminde %19,52 olarak gerçekleşti.

BDDK raporunun detayı şöyle:

Türk Bankacılık Sektöründe Haziran 2020 itibarıyla,

 • 34 Mevduat,
 • 14 Kalkınma ve Yatırım,
 • 6 Katılım Bankası olmak üzere toplam 54 banka faaliyet göstermektedir.

Bankacılık sektörünün bir önceki çeyreğe göre (Mart 2020) şube sayısı 22 adet azalmış, personel sayısı 456 kişi azalmıştır. Haziran 2020 dönemi itibarıyla toplam şube sayısı 11.322 adet ve toplam personel sayısı 203.658 kişidir.

Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü Haziran 2020 döneminde bir önceki yıl sonuna göre %19,3 artarak 5.356 milyar TL olmuştur.

Haziran 2020 döneminde bilanço dışı kalemlerden bir önceki yıl sonuna göre,

 • Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler %9,3
 • Türev finansal varlıklar ise %8,5 artmıştır.

Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğünün GSYH'ye oranı 2019 yıl sonu itibarıyla 1,05 olarak gerçekleşmiştir. 2020 Mart döneminde, bankacılık sektörünün toplam aktiflerine göre mevduat bankaları %87, kalkınma ve yatırım bankaları %7 ve katılım bankaları %6 paya sahiptir. Sahiplik grubu ayrımına göre, kamu bankaları %43, yerli özel bankalar %31 ve yabancı bankalar %26 paya sahiptir.

Bilanço içerisindeki yabancı para varlıkların toplam varlıklara oranı %40, toplam yabancı para yükümlülüklerin toplam yükümlülüklere oranı %48 olarak gerçekleşmiştir. Yabancı para kredilerin toplam krediler içerisindeki payı %35, yabancı para mevduatın toplam mevduata oranı %50'dir. Toplam varlıklar içerisinde kredilerin payı %60, menkul kıymetlerin payı %17 ve zorunlu karşılıkların payı %3 olarak gerçekleşmiştir. Mevduat %57 pay ile toplam yükümlülükler içerisinde en büyük paya sahipken, bankalara borçlar kaleminin payı %14 ve repodan sağlanan fonların payı %4'tür. Özkaynakların toplam yükümlülükler içerisindeki payı ise %11'dir.

Haziran 2020 dönemi itibarıyla gayrinakdi kredilerin büyüklüğü 891 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Gayrinakdi krediler içerisinde teminat mektupları %75 ile en büyük paya sahipken akreditif kredilerinin payı %11'di.

Haziran 2020 dönemi itibarıyla türev alım tutarı 1.767 milyar TL, türev satım tutarı 1.729 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Bilanço dışında yer alan türev işlemlerin %50'si swap para işlemlerinden, %35'i swap faiz işlemlerinden ve %5'i vadeli döviz işlemlerinden oluşmaktadır. Mevduatın krediye dönüşüm oranı Haziran 2020 itibarıyla 1,06 olarak gerçekleşmiştir. *Toplam Kredi tutarına, kalkınma ve yatırım bankalarınca verilen krediler dâhil edilmemiştir. Bilanço dışı yabancı para pozisyonu 344 milyar TL fazla, bilanço içi yabacı para pozisyonu 366 milyar TL açık pozisyonda olup, yabancı para net pozisyonu 2 milyar TL açık pozisyondadır. Haziran 2020 dönemi net kârı, 2019 yılının aynı dönemine göre kamu ve yerli özel banka gruplarında artış gösterirken yabancı banka grubunda azalış göstermiştir. Bankacılık sektörünün özkaynak kârlılığı geçen yılın aynı dönemine göre kamu ve yerli özel banka gruplarında artış gösterirken, yabancı banka grubunda düşüş göstermiştir.

Bankacılık sektörünün Haziran 2020 dönemi aktif kârlılığı geçen yılın aynı dönemine göre artmıştır. Haziran 2020 döneminde, 3.258 milyar TL olan toplam kredi tutarının 2.113 milyar TL'si Türk parası kredilerden, 1.145 milyar TL'si yabancı para kredilerden oluşmaktadır.

Kredilerin içerisinde ticari ve kurumsal kredilerin payı %54, KOBİ kredilerinin payı %25 ve tüketici kredilerinin (kredi kartları dâhil) payı %21'dir.

Haziran 2020 döneminde, ticari ve kurumsal krediler 1.751 milyar TL, KOBİ kredileri 808 milyar TL ve tüketici kredileri ve kredi kartları 699 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Toplam krediler içerisinde, inşaat sektörünün payı %7,96, toptan ticaret ve komisyonculuk sektörünün payı %7,01'dir. şletme sınıflarına göre mikro, küçük ve orta büyüklükteki KOBİ kredilerinde bir önceki çeyreğe göre artış gerçekleşmiştir.

Haziran 2020 döneminde konut kredileri bir önceki çeyreğe göre artış göstererek 234 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bireysel kredi kartlarının tutarı 115 milyar TL, ihtiyaç kredileri tutarı 342 milyar TL seviyesindedir. Bireysel krediler içerisinde ihtiyaç kredilerinin payı %49, konut kredisinin payı %34 ve kredi kartlarının payı ise %16 olarak gerçekleşmiştir.

Bireysel kredi kartı tutarı, Haziran 2020 döneminde bir önceki çeyreğe göre artış göstermiştir. Haziran 2020 itibarıyla takipteki kredilerin (brüt) tutarı 151 milyar TL'dir. Bankacılık sektöründe kredilerin Takibe Dönüşüm Oranı (TDO) Haziran 2020 döneminde %4,43 olarak gerçekleşmiştir. Sektörel krediler içerisindeki takibe dönüşüm oranları, inşaat sektöründe %8,71, otellerde %6,37 ve elektrik, gaz ve su kaynakları ürt. dağt. san. sektöründe %6,11 olarak gerçekleşmiştir.

Tüketici kredilerinin (bireysel kredi kartları dâhil) takibe dönüşüm oranı Haziran 2020 döneminde bir önceki çeyreğe göre azalış göstererek %2,61 olarak gerçekleşmiştir. Menkul kıymet toplamı 903 milyar TL olup bir önceki çeyreğe göre artış göstermiştir. Menkul kıymetlerin %63'ü devlet tahvili, %20'si hazinece ihraç edilmiş Eurobond ve %8'i sukuktan oluşmaktadır. 2020 yılı Haziran ayı itibarıyla bankacılık sektörü toplam menkul kıymetlerinin, 565 milyar TL'si Devlet tahvilinden, 183 milyar TL'si Hazine Eurobondundan ve 77 milyar TL'si sukuktan oluşmaktadır.

Toplam mevduatın, 1.527 milyar TL'si TP mevduat/katılım fonlarından, 1.364 milyar TL'si döviz tevdiat hesabı/katılım fonlarından ve 169 milyar TL'si kıymetli maden hesaplarından oluşmaktadır.

Mevduatın %50'si TP mevduat/katılım fonlarından, %45'i döviz tevdiat hesabı/katılım fonlarından ve %5'i kıymetli maden depo hesaplarından oluşmaktadır.

Mevduatın %60'ı gerçek kişi mevduatından oluşurken, ticari ve diğer kuruluşlar mevduatının payı %37 ve resmi kuruluşlar mevduatının payı %3'tür. Açılış vadelerine göre, toplam mevduat içerisinde vadesiz mevduatın payı %32 ve 1-3 ay arası mevduatın payı %44'dür.

20 Haziran itibarıyla bankacılık sektörünün gerçek kişiler mevduatının 1.034 milyar TL'si TP, 807 milyar TL'si YP ve ticari ve diğer kuruluşlar mevduatının 587 milyar TL'si TP, 546 milyar TL'si YP olarak gerçekleşmiştir. Haziran 2020 dönemi itibarıyla bankalara borçlar kalemi 66 milyar TL Türk parası, 500 milyar TL yabancı para olmak üzere toplam 566 milyar TL'dir. Repo işlemlerinden sağlanan fon tutarı Haziran 2020 döneminde bir önceki çeyreğe göre artarak 231 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Türk Bankacılık Sektörünün sermaye yeterliliği oranı Haziran 2020 döneminde %19,52 olarak gerçekleşmiştir. Banka sahiplik grupları ayrımında yabancı banka grubunun sermaye yeterliliği standart oranı %19,79 olup sektör ortalamasının üzerindedir. Fonksiyon grupları ayrımında sermaye yeterlilik oranları mevduat, katılım ile kalkınma ve yatırım bankalarında sırasıyla %19,09, %19,08 ve %25,60 olarak gerçekleşmiştir.

Sermaye yeterliliği hesaplamasında, risk ağırlıklı varlıkların %87'si kredi riskine esas tutardan, %9'u operasyonel riske esas tutardan ve %4'ü piyasa riskine esas tutardan oluşmaktadır.

Kredi riskine esas tutar hesaplanmasında yer alan brüt risk ağırlıklı varlıklardan, risk ağırlığı %100 olanların payı %39, risk ağırlığı %0 olanların payı %29'dur.

-iDeal Haber Merkezi-

BDDK: Türk Bankacılık Sektörünün sermaye yeterliliği oranı Haziran 2020 döneminde %19,52 olarak gerçekleşti
 

İlgili Makaleler

Yorum Ekle

Yorum Kuralları

Biz, yorumları kullanarak diğer kullanicilarla bağlantıya geçmeniz, perspektifinizi paylaşmanız ve  yazarlara ve diğer kullanıcılara sorular sormanızı amaçlıyoruz. Ancak, söylem düzeyini yüksek tutmak amacıyla oluşturduğumuz aşagıdaki kriterleri lütfen aklınızda tutunuz:

 • Söyleşiyi zenginleştirin
 • Odaklanın ve takipte olun. Sadece tartışılan konuyla ilgili bilgileri gönderin.
 • Saygılı olun. Negatif görüşler bile pozitif ve diplomatik çerçevede anlatılabilir.
 • Standart yazı stili kullanın. Noktalama, küçük ve büyük harf kullanin.
 • NOT: Spam ve/veya promosyon içeren mesajlar ve  yorum içindeki bağlantılar silinecektir.
 • Küfür, iftira ya da bir yazar veya başka bir kullanıcıya yönelik kişisel saldırılardan kaçının.
 • Yalnız Türkçe yorum yapabilirsiniz.

Spam veya suistimal edenler siteden silinecek ve yazar veya kullanıcı olarak Investing.com tarafından ileride bir kayittan men edilecektir.

Düşünceleriniz buraya yazın
 
Bu grafiği silmek istediğinize emin misiniz?
 
Gönder
Bu sayfada da paylaş:
 
Ekteki grafiği yeni bir grafikle değiştirmek istiyor musunuz?
1000
Yorum yapma yetkiniz olumsuz puanlama sebebiyle kısıtlanmıştır. Durumunuz moderatörlerimiz tarafından incelenecektir.
Lütfen tekrar yorum yapmadan önce bir dakika bekleyiniz.
Yorumunuz için teşekkür ederiz. Yorumunuz, yöneticilerimiz tarafından kontrol edildikten sonra onaylanacaktır. Bu sebeple yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.
 
Bu grafiği silmek istediğinize emin misiniz?
 
Gönder
 
Ekteki grafiği yeni bir grafikle değiştirmek istiyor musunuz?
1000
Yorum yapma yetkiniz olumsuz puanlama sebebiyle kısıtlanmıştır. Durumunuz moderatörlerimiz tarafından incelenecektir.
Lütfen tekrar yorum yapmadan önce bir dakika bekleyiniz.
Yoruma Grafik Ekle
Engellemeyi Onayla

%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?

Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.

%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi

Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.

Yorumu şikayet et

Yorum silinmeli, çünkü:

Yorum Şikayet Edildi

Teşekkürler!

Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi
Feragat: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Google ile Kayıt Ol
veya
E-posta ile Kayıt Ol