ProPicks'in Mayıs ayındaki %13 artışı kaçırdınız mı? Hemen abone olun ve güncel kalınHisselere Erişin

Yurt İçi Piyasalarda Son Durum

Yayın Tarihi 27.07.2023 10:01
JP225
-
DX
-
XU100
-
ADESE
-
AKFGY
-
AKSA
-
ARCLK
-
MNDRS
-
TCELL
-
MEGAP
-
HDFGS
-
MPARK
-
GWIND
-
MIATK
-
PSGYO
-
AHGAZ
-
 • Enflasyon raporu ve PPK toplantı özeti izlenecek
 • TCMB’nin geride bıraktığımız hafta politika faizini piyasa beklentilerinin altında, 250 bp artırarak 17,5%’e getirmesi ardından enflasyon raporu takip edilecek. Para politikasında sıkılaşmanın enflasyonda kalıcı baskılanma görünene kadar devam edeceği belirtilirken, faiz konusunda daha temkinli davranıp dolaylı sıkılaştırmalara başvurulmuştu. Bunlar arasında kredi koşullarının değiştirilmesi ve KKM’ye uygulanacak 15% zorunlu karşılık öne çıkmıştı.

  Yeni ekonomi yönetimiyle birlikte gerek enflasyon beklentilerine ilişkin güncellemeler, gerekse mevcut koşulların nasıl değerlendirildiği takip edilecek. Mayıs ayı başlarında yayımlanan enflasyon raporunda, önceki enflasyon raporunun üzerinde kalan enflasyon vurgulanmıştı. Yükselen enerji fiyatları ve yurt içinde akaryakıt fiyatlarında gerçekleştirilen zamlar sonrasında enflasyon beklentileri, para politikasında sıkılaşma süreci hakkında beklentileri etkileyebileceği için yakından izlenecek.

  ŞİRKET HABERLERİ

  AKSA (IS:AKSA): Yeni ürün geliştirme stratejimiz kapsamında Ar-Ge çalışmalarımızın bir ürünü olan "Ultra yüksek molekül ağırlıklı polietilen" ürününe ilişkin yatırım kararı kapsamında; 350 ton/yıl kapasite ile başlayarak kademeli olarak 500 ton/yıl kapasite olacak şekilde Mithra markası altında üretim yapmak üzere yeni bir tesis yatırımına başlanılmasına ve fizibilite çalışmalarına göre 2025 yılından itibaren devreye alınmak üzere 20 milyon ABD Doları mertebesinde olan yatırım bütçesinin kabul edilmesine karar verilmiştir.

  ARCLK (IS:ARCLK): Bağlı ortağımız Beko B.V. tarafından Arçelik A.Ş.'ye 13.000.000 EUR tutarında temettü dağıtılmasına karar verilmiştir. Söz konusu temettü 26.07.2023 itibarıyla tahsil edilmiş olup, konsolide finansal tablolarımız üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

  AKFGY (IS:AKFGY): Bağlı ortaklığımız Akfen Karaköy Gayrimenkul Yatırım ve İnşaat A.Ş. "Akfen Karaköy" yukarıda detayları bulunan fabrika binası ve arsasının 77,80%'lik kısmının (kalan kısım TCDD'ye aittir) 5.5.2023 tarihinde şufa hakkı satın alınmış olup bugün (26.7.2023) gayrimenkulün Akfen Karaköy'e devri yapılarak işlem tamamlanmıştır. Akfen Karaköy Fabrika binası ve arsasını, içerisinde faaliyet gösteren Eraysan şirketine kiralamıştır. Fabrika binası ve arsasından yukarıda belirtilen toplam devir bedelinin %10'u oranında yıllık 314 bin Eur karşılığı TL tutarında kira elde edilecek olup Satıcı'nın aynı devir bedelinden 3 yıllık geri alım hakkı mevcuttur.

  PSGYO (IS:PSGYO): Şirketimiz Yönetim Kurulu yapmış olduğu toplantı sonucunda,

  - İstanbul ilinde faaliyet göstermek üzere yeni bir şube açılmasına,

  - Şube açılışı için gerekli yasal işlemlerin yürütülmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

  FORTE: Şirketimiz ile yurt içinde yerleşik BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında; S1000D UYUMLU DOKÜMANTASYON İÇİN YETENEK KAZANMA HİZMET VE LİSANS ALIMI sözleşmesinin imzalanması için görüşmelere başlanmıştır.

  MNDRS (IS:MNDRS): 24.11.2022 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirttiğimiz üzere 19.11.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan mevzuat kapsamında Şirketimiz tarafından 300 MW RES ve 50 MW GES olmak üzere toplam 350 MW kapasiteli depolamalı elektrik üretim tesisi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) önlisans başvurusunda bulunulmuştu. Önlisans başvurularımız kapsamında 100 MW Akça Beyendik RES, 100 MW Akça Bilecik RES ve 50 MW Akça Antalya GES projeleri için önlisans alındığını kamuoyu ile paylaşmıştık. 100 MW Akça Isparta RES önlisans başvurumuz ise Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün uygun bağlantı görüşü oluşturulamaması sebebiyle Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca Kurul kararı ile uygun bulunmamıştır. İşbu açıklama II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 23/7 maddesi uyarınca bilgilendirme amacıyla yapılmıştır.

  MERCN: Yönetim Kurulumuz Şirketimizin Romanya'daki mukim bağlı ortaklığımız Rowax Global SRL'nin Romanya'da kendi mülkiyetinde bulunan biri 20 dönüm diğeri 38 dönüm olan 2 arazisine toplam 5 MW kapasiteli 2 Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı yapılması kararı almıştır. Gerekli fizibilite ve izin başvuruları için çalışmalar başlamış olup yatırımın toplamda 3-4 milyon USD arası gerçekleşmesi beklenmektedir. Yatırımın finansman danışmanlığı için PwC Yönetim Danışmanlığı A.Ş.'nin görevlendirilmesine karar verilmiştir. Bilindiği üzere şirketimizin mevcutta Denizli'de toplam 2 MW kapasiteli 2 adet GES santrali bulunmaktadır ve bu tesisler öz tüketim ve şebekeye satış konusunda faaliyettedir.

  MRGYO: 26.03.2021 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak; Şirketimiz ve Martı Otel İşletmeleri A.Ş. ile Deniz Bank A.Ş .arasında imzalanan Deniz Bank ve Deniz Faktoring A.Ş.'den kullanılmış olduğumuz kredilerimizin yeniden yapılandırmasına ilişkin 23.02.2021 tarihli "Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi" kapsamında, ilk 2 yıl ödemesiz dönemi takibeden 1.845.603,95 USD tutarında ve 01.08.2023 vadeli ilk ödeme taksiti, 25.07.2023 tarihinde yapılmıştır.

  MIATK (IS:MIATK): Yurt içerisinde sağlık ve bilişim alanında faaliyet gösteren özel bir firma ile Türkiye'nin önde gelen şehir hastanelerinden biri için " Network ve Bilgisayar Ürünleri Tedariği " kapsamında 3 Milyon USD bedel ile sipariş onayı alınmıştır.

  ADESE (IS:ADESE): Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı İrent Oto Kiralama ve Filo Hizmetleri Tic. A.Ş. mevcut faaliyetlerini gelişmek için Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferko Sıgnature N175 İç Kapı:37 Şişli / İSTANBUL adresinde şirket merkezine bağlı kalmak kaydıyla şube açılış işlemi, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 26.07.2023 tarih ve 10879 sayılı gazetesinde yayınlanmıştır.

  PAY ALIM ve SATIM HABERLERİ

  RUBNS: 14.02.2023 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile kamuya duyurulan Pay Geri Alım Programı kapsamında; 26.07.2023 tarihinde Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 26,00 - 27,00 fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 26,70 TL) Toplam 10.000 adet nominal tutarlı pay geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 130.940 TL olup, Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız 26.07.2023 tarihi itibariyle % 0,176'e ulaşmıştır.

  HDFGS (IS:HDFGS): Şirketimizin Rainbow Polikarbonat San.Tic.A.Ş sermayesinde sahip olduğu 301.000 adet pay 19,50 - 20,38 birim fiyat aralığında satılmıştır. Bu işlem ile birlikte Rainbow Polikarbonat San ve Tic A.Ş.'de payımız kalmamıştır.

  AHGAZ (IS:AHGAZ): Şirketimizin 09.06.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında; 26.07.2023 (bugün) tarihinde BORSA İSTANBUL A.Ş. nezdinde pay başına 11,90 TL fiyattan toplam 100.000 TL nominal tutarlı pay geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 11.005.514 TL olup, Şirket sermayesine oranı %0,4233'e ulaşmıştır.

  MPARK (IS:MPARK): Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.05.2023 tarihli kararı ile uzatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 26.07.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 89,35 TL – 92,00 TL (ağırlıklı ortalama 90,90 TL) fiyat aralığından toplam 25.479 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, 26.07.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 13.477.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,4782'ye ulaşmıştır.

  SERMAYE ARTIRIMI – AZALTIMI HABERLERİ

  ICUGS: Lider Sermayedarımız Mustafa Mümtaz Özkaya'dan 5.000.000.-(Beşmilyon)TL daha sermaye avansı alınmış olup Alınan Sermaye avansı toplamı 14.500.000.- TL na yükselmiştir.

  DOKTA: KARAR :

  1. Ana sözleşmemizin 6. maddesinin Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye istinaden; 1.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 162.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle yaklaşık %237 oranında (383.800.000 TL) artırılarak 545.800.000 TL'ye çıkarılmasına 24/05/2023 tarihli ve 19 karar numaralı Yönetim kurulu kararı ile karar verilmişti. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu'nun son dönemdeki uygulamaları çerçevesinde sermayenin bedelli olarak en fazla %100 oranında artırılabileceği değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, Şirket Yönetim Kurulu'nun 24/05/2023-19 ve 20/07/2023-22 karar numaralı yönetim kurulu kararlarının iptaline,
  2. Ana sözleşmemizin 6. maddesinin Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye istinaden; 1.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 162.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %100 oranında (162.000.000 TL) artırılarak 324.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
  3. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve mevcut ortakların yeni pay alma haklarının 1 Kuruş (0,01 Türk Lirası) nominal değerli her bir pay için 0,01 Türk Lirası fiyattan (1 Türk Lirası nominal değerli pay için 1 Türk Lirası üzerinden) kullandırılmasına,
  4. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
  5. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar var ise, 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,
  6. Kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasada satılmasını takiben kalan paylar olması halinde, bu payların iptaline ve sermayenin bu şekilde tescil edilmesine,
  7. Söz konusu bedelli sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri kapsamında Kaydi Pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,
  8. Bu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ile diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm dokümanların hazırlanmasına,
  9. Söz konusu bedelli sermaye artırımı ile bağlantılı olarak alınacak hizmetler için aracı kuruluş ve danışmanların belirlenmesi için Şirket'i en geniş şekilde temsil etmeye Sibel Binici, Meryem Cindoruk ve İbrahim Göker Ulukan'dan herhangi ikisinin müştereken yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

  TCELL (IS:TCELL): Bağlı ortaklıklarımızdan Lifecell Ventures Coöperatief U.A. ("Lifecell Ventures")'nin, 1.769.379.554 EUR olan sermayesinin, 7.482.719 EUR artırılarak 1.776.862.273 EUR'ya çıkarılmasına ilişkin yapılan sermaye artırımında, sermaye taahhüdünün tamamı bağlı ortaklığımız Turktell Bilişim Servisleri A.Ş. tarafından ödenmiştir.

  INVES: Şirketimizin %100 oranında doğrudan bağlı ortaklığı olan İngiltere merkezli Investat Holding Limited'in mevcut 100.000 GBP olan sermayesi; tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmak suretiyle 3.900.000 GBP artırımla 4.000.000 GBP'ye çıkarılmıştır.

  IZINV: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.07.2023 tarihli toplantısında:

  1. 21.06.2023 tarihli sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararının aşağıdaki şekilde tadiline,
  2. Şirketimizin 150.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1,00 TL nominal değerli paylardan oluşan toplam 15.545.626 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, 40.881.784,00 TL tutarındaki kısmı UP Venture Capital LLP'nin alacaklarından, 6.132.748,00 TL tutarındaki kısmı Alpha Ventures Investment LLP'nin alacaklarından mahsup edilmek ve toplam satış tutarı 47.014.532,00 TL karşılığı payların, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde hesaplanacak baz fiyatı olarak belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, 47.014.532,00 TL satış bedeline denk gelecek adette ve nominal tutarda payın ihraç edilmek suretiyle, ihraç edilecek pay adedi ve tutarı kadar artırılmasına,
  3. İhraç edilecek payların tamamının Borsa'da işlem gören nitelikte (B) Grubu imtiyazsız pay olarak ihraç edilmesine ve 40.881.784,00 TL karşılığı payların UP Venture Capital LLP'ye, 6.132.748,00 TL karşılığı payların Alpha Ventures Investment LLP'ye tahsis edilmesine,
  4. Artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile 2. maddede yer alan dağılıma uygun olarak UP Venture Capital LLP ve Alpha Ventures Investment LLP'ye Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde toptan satış işlemi yolu ile satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,
  5. Kurul ücreti, aracılık komisyonu ve pay ihracına ilişkin diğer giderlerin tahsisli sermaye artırımından sağlanacak gelir dışında ayrıca ödenmesine,
  6. Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemelerine uygun sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmişti. Söz konusu karara ilişkin olarak 26.07.2023 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

  MEGAP (IS:MEGAP): İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne Sermaye Artırımının tescili için yapmış olduğumuz başvuru Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiş ve 18.07.2023 tarih ve 10873 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

  GWIND (IS:GWIND): Şirketimizin 1.000.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 534.791.457,65,-TL 'lık çıkarılmış sermayesinin, tamamı "Olağanüstü Yedekler" hesabında bulunan dağıtılmamış geçmiş yıl karlarından karşılanmak suretiyle 540.000.000,-TL'na artırılmasına ilişkin işlemler kapsamında; Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ekte yer alan şekilde tadili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 26.07.2023 tarihinde tescil edilerek; 26.07.2023 tarih ve 10879 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır. SPK onaylı İhraç Belgesi, Esas Sözleşme Tadil Metni ve ilgili TTSG açıklama ekinde yer almaktadır. Pay sahiplerimize verilecek bedelsiz payların dağıtımına 28.07.2023 tarihinde başlanılacaktır.

  VKGYO: Şirketimizin 1.750.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 1.145.000.000 TL'den 1.717.500.000 TL'ye çıkarılması sebebiyle tadil edilen esas sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin yeni şekline Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26 Temmuz 2023 tarih ve E-12233903-340.05.05-40091 sayılı yazısı ile uygunluk verilmiştir.

  VOLATİLİTE BAZLI TEDBİR SİSTEMİ KAPSAMINDAKİ PAYLAR

  Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi

  EDIP: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında EDIP.E payı 27/07/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/08/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri) tek fiyat işlem yöntemi tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

  Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi

  OYAYO: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında OYAYO.E payı 27/07/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/08/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

  “YURT DIŞI PİYASALARDA SON DURUM”

  “Veri odaklı Fed piyasaları olumlu etkiledi”

  Fed’in yeni bir faiz artırımına açık kapı bırakmasına rağmen, bunun gelecek verilere bağlı olduğunu vurgulaması ardından Dolar endeksi gerilerken, faiz artırım ihtimallerinde bir miktar törpülenme oldu. Bu durumun borsalar tarafında da risk iştahını artırdığı izlendi.

  Japon Nikkei endeksi 0,6% yükselirken, Hong Kong endeksi 1,35%, Şangay endeksi 0,45% civarında yükseliş yaşadı. ABD endeks vadelileri sınırlı pozitiflik gösterdi. Dolar endeksi düşüş eğilimini sürdürerek son 5 günün en düşük seviyelerine ulaştı. ABD 10 yıllık tahvil faizi 3,86% bölgesinde seyrediyor.

  Fed dün akşam piyasa beklentisine paralel olarak faizi 25 baz puan artırarak 5,25 – 5,50 aralığına getirdi. Toplantı sonrasında konuşan Powell, önceki toplantılara kıyasla daha az şahin açıklamalarıyla dikkat çekti. Öne çıkan ise, kararların toplantıdan toplantıya verileceği ve 20 Eylül’deki diğer beyanata kadar birçok veri görecekleri oldu.

  EURO BÖLGESİ

  • ECB’nin Temmuz sonrası adımları merak ediliyor

  Euro Bölgesi’nde Haziran ayında enflasyon 6,1%’den 5,5%’e gerilerken, aynı dönemde çekirdek enflasyon 5,3%’ten 5,5%’e çıkmıştı. ECB’nin 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Özellikle İngiltere’de beklenti üzerinde gerileyen enflasyon ve ECB Yönetim Kurulu Üyesi Knot’ın Eylül ayına ilişkin faiz artırımı ihtimaline karşıt açıklamaları, Banka’nın yeni bir faiz artırımı ihtimalini oldukça törpüledi.

  Ancak Fed’e benzer şekilde, Avrupa Merkez Bankası’nın da enerji maliyetlerine ilişkin riskin yanı sıra, tahıl koridoru anlaşmasının sona ermesiyle artan gıda maliyetleri riski ve hali hazırda devam eden doğalgaz sorunuyla baş etmesi gerekiyor. Bu nedenle Fed’in aksine, Eylül ayında faiz artırım ihtimali tamamen dışlanmış değil. 21 Temmuz itibariyle Eylül ayında yeni bir faiz artırımı 65% ihtimalle fiyatlanıyor. Yıl sonu için ise 3,88% oranı fiyatlanıyor.

  Özetle, ECB’nin de 25 baz puan faiz artırımından çok, Fed’e benzer şekilde sonraki adımlara ilişkin ipuçları aranacak. Knot’ın açıklaması her ne kadar yeni bir faiz artırım ihtimalini törpülese de, fiyatlamalar bunun hala ana senaryo olduğunu gösteriyor. Çekirdek enflasyonun seyri, enerji fiyatlarındaki yükseliş ve gıda maliyetlerine ilişkin riskler göz önüne alındığında, Eylül toplantısı için de sinyal verilmesi sürpriz olmayacaktır.

  ABD

  • İkinci çeyrek büyümesi

  ABD’de Fed dışındaki önemli başlıklardan biri ikinci çeyrek büyümesine ilişkin ilk okuma olacak. İlk çeyrekte büyüme yıllık bazda 2% düzeyinde gerçekleşmiş, bunda yüksek enflasyona rağmen tüketici harcamalarının beklenti üzerinde (4,2%) artması etkili olmuştu. Dayanıklı mal harcamaları 16,3%, hizmetler 3,2% artışla büyümeye katkıda bulunmuştu. İkinci çeyreğe ilişkin ilk okumada ise piyasa beklentisi 1,8%’lik büyüme yönünde.

  PERFORMANS TABLOSU

  BİST 100 Z Raporu


  Günün Önemli Takvim Verileri

  Orijinal Makale

Son yorumlar

Sıradaki makale yükleniyor...
Uygulamamızı Yükleyin
Risk Açıklaması: Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.
İşbu sözleşmenin aslı İngilizcedir ve İngilizce ve Türkçe versiyonu arasında tutarsızlık olduğunda İngilizce versiyonu dikkate alınacaktır.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Tüm Hakları Saklıdır.