📖 2. Çeyrek Kazanç Rehberiniz: Bilanço Raporu Sonrası Yükselen Hisseleri ProPicks ile KeşfedinDevamını Oku

Makro Ekonomik Gelişmeler

Yayın Tarihi 18.07.2023 10:16
JP225
-
DX
-
XU100
-
AYGAZ
-
GLYHO
-
KCHOL
-
MPARK
-
AYDEM
-
AHGAZ
-

‘’YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM’’

ŞİRKET HABERLERİ

DIRIT: Şirketimizin Kaymakkapı Vergi Dairesine olan "Gecikmiş Vergi Borcu" şirketimiz tarafından nakden ödenmiştir.

GLYHO (IS:GLYHO): Haziran 2023'te limanlarımıza gelen gemi sayısı 2022 yılı Haziran ayının %10 üzerinde gerçekleşirken, yolcu hareketleri de 2023 yılı Haziran ayında 2022 Haziran seviyesinin %77 üzerinde gerçekleşmiştir. Limanlarımıza gelen gemilerin doluluk oranları konsolide bazda Mayıs 2023`te %98 olarak gerçekleşmiştir.

KCHOL (IS:KCHOL): 30.05.2023 tarihinde kamuya açıklandığı üzere, Koç Topluluğu nezdindeki şirketlerin daha etkin faaliyet göstermelerine imkân tanıyabilecek nitelikteki yapılandırma alternatiflerinin değerlendirilmesi sonucunda, bağlı ortaklığımız Aygaz A.Ş. ("Aygaz") aktifinde kayıtlı Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin ("KFS") sermayesinin %3,93'üne denk gelen 15.001.230,08 TL nominal değerli KFS paylarının kısmi bölünme suretiyle devralınmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Şirketimiz ve Aygaz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru onaylanmış olup, SPK tarafından onaylanan Duyuru Metni ile Bölünme Sözleşmesi ve Bölünme Raporu ekte yer almaktadır. Eklere ulaşmak için linke tıklayınız https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172769 - https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172770 - https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172771 - https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172777

AYGAZ (IS:AYGAZ): 30 Mayıs 2023 tarihinde kamuya açıkladığımız üzere, Koç Topluluğu nezdindeki şirketlerin daha etkin faaliyet göstermelerine imkân tanıyabilecek nitelikteki yapılandırma alternatiflerinin değerlendirilmesi sonucunda, Aygaz A.Ş. (Aygaz)'nin aktifinde yer alan ve borsada işlem görmeyen Koç Finansal Hizmetler A.Ş. ("KFS") sermayesinin %3,93'üne denk gelen 15.001.230,08-TL nominal değerli KFS paylarının tamamının ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme yoluyla, külli halefiyet ilkesi gereği bütün hak ve borçlarıyla, Koç Holding A.Ş. ("Koç Holding")'ye devredilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda Şirketimiz ve Koç Holding tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru onaylanmış olup, SPK tarafından onaylanan Duyuru Metni, Bölünme Sözleşmesi ve Bölünme Raporu ekte yer almaktadır. Eklere ulaşmak için linke tıklayınız.. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172779 - https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172782 - https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172785

AGESA: Şirketimizin 01.01.2023 - 30.06.2023 dönemine ait prim üretimi ; hayat dalı 3.131.954.064 TL, hayat dışı 67.959.368 TL olmak üzere toplam 3.199.913.432 TL olarak gerçekleşmiştir.

AYDEM (IS:AYDEM): Yönetim Kurulumuzun 11 Mayıs 2022 tarihinde almış olduğu geri alım kararı kapsamında; 17 Temmuz 2023 tarihinde, toplam 3.000.000,00 ABD Doları nominal değerde Şirketimiz Eurobond'ları (XS2368781477) geri alınmış olup, işlemin toplam tutarı 2.701.562,50 ABD Doları'dır. Gerçekleştiren bu geri alımla birlikte, toplam 69.468.000,00 ABD Doları nominal değerde Şirketimiz Eurobond'ları (XS2368781477) geri alınmıştır.

ISGSY: Şirketimiz bağlı ortaklığı Mikla Yiyecek ve İçecek A.Ş.'nin 14.07.2023 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, pay sahiplerine 2022 yılı karından temettü olarak 3.355.415,21 TL ve 2023 yılına ilişkin altı aylık ara dönem finansal tablosuna göre oluşan kardan temettü avansı olarak 5.000.000 TL olmak üzere toplamda 8.355.415,21 TL dağıtılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Şirketimiz 17.07.2023 tarihinde, bağlı ortaklığı Mikla Yiyecek ve İçecek A.Ş.'nin 2022 yılı karından 2.804.136,18 TL temettü ödemesi ve 2023 yılına ilişkin altı aylık ara dönem finansal tablosuna göre oluşan kardan 4.178.523,38 TL temettü avansı olmak üzere toplamda 6.982.659,56 TL almıştır.

PAY ALIM ve SATIM HABERLERİ

AHGAZ (IS:AHGAZ): Şirketimizin 09.06.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında; 17.07.2023 (bugün) tarihinde BORSA İSTANBUL A.Ş. nezdinde pay başına 10,60 TL fiyattan toplam 1.000.000 TL nominal tutarlı pay geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 9.906.284 TL olup, Şirket sermayesine oranı %0,3810'a ulaşmıştır.

MPARK (IS:MPARK): Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.05.2023 tarihli kararı ile uzatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 17.07.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 87,10 TL – 93,05 TL (ağırlıklı ortalama 90,79 TL) fiyat aralığından toplam 25.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, 17.07.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 13.295.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,3907'ye ulaşmıştır.

SERMAYE ARTIRIMI – AZALTIMI HABERLERİ

KRONT: Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 150.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı nakden ödenmek suretiyle %250 oranında bedelli olarak 42.805.539,00 TL'den 149.819.386,50 TL'ye artırılması kapsamında hazırlanan taslak izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuru yapılmıştır.

TEZOL: Şirketimizin 500.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalacak şekilde çıkarılmış sermayesinin tamamı 2022 yılı karından karşılanmak suretiyle 220.000.000 TL artırılarak 220.000.000 TL'den 440.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin işlemler tamamlanmış olup, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 220.000.000 TL'dan 440.000.000 TL'ye artırılması kapsamında tadil edilen Esas Sözleşmemizin sermayeye ilişkin 7. Maddesinin yeni şekli Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 17.07.2023 tarihinde tescil edilerek 17.07.2023 tarih ve 10872 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

VOLATİLİTE BAZLI TEDBİR SİSTEMİ KAPSAMINDAKİ PAYLAR

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi

EUYO: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında EUYO.E payı 18/07/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/08/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri) tek fiyat işlem yöntemi tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

“YURT DIŞI PİYASALARDA SON DURUM”

“Asya borsalarında gerileme”

Asya borsaları Çin’de toparlanma hızının çok yavaş olması ve ABD Hazine Bakanı Yellen’ın bu konu hakkındaki uyarıları ile gerileme eğilimi gösterdi.

Japon Nikkei endeksi önceki günün kapanış seviyelerine yakın seyrederken, Hong Kong endeksinde düşüş 2%’yi geçti. Şangay endeksi ise 0,3% civarı geriledi. ABD endeks vadelileri sınırlı negatif eğilim izlerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi 3,79% bölgesinde bulunuyor. Dolar endeksi ise Nisan 2022’den bu yana en düşük bölgelere yakın seyrediyor.

Dün Çin’de açıklanan büyüme verileri ardından bazı bankalar ekonomik görünüme ilişkin tahminlerini 5%’e kadar düşürdü. ABD Hazine Bakanı Yellen, Asya ülkelerinin çoğunun büyümesinin Çin’e bağlı olduğunu ve ülkedeki yavaş büyümenin ABD ekonomisi için de bazı olumsuz etkileri olabileceğini ifade etti.

ABD

“Perakende satışlar güçlü seyrini koruyor”

Bugün perakende satışlar ve sanayi üretimi rakamları takip edilecek. Satışlar Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,3% artarak beklentileri aşmıştı. Yüksek enflasyon ve faiz ortamına rağmen tüketici harcamalarının ivmesini koruması büyüme açısından olumlu, ancak istihdam artışıyla birleştirilince enflasyon beklentileri açısından riski artıran faktörlerden biri. Satışlardaki artışa en büyük katkıyı yapan yapı materyalleri ve bahçe ekipmanları, motorlu araç ve parçaları gibi kalemler olmuştu. Nisan ayındaki 0,4%, Mayıs ayındaki 0,3%’lük artışın ardından Haziran ayında 0,5% gibi artışla ivmenin korunması bekleniyor. Otomotiv satışlarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek veride ise beklenti 0,3%’lük artış yönünde.

Sanayi üretimi Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,2%’lik daralma göstermişti. Piyasa beklentisi daralma ardından Haziran ayında bir önceki ay üretim seviyelerine göre değişim olmadığı yönünde.

PERFORMANS TABLOSU


Günün Önemli Takvim Verileri

Orijinal Makale

Son yorumlar

Sıradaki makale yükleniyor...
Uygulamamızı Yükleyin
Risk Açıklaması: Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.
İşbu sözleşmenin aslı İngilizcedir ve İngilizce ve Türkçe versiyonu arasında tutarsızlık olduğunda İngilizce versiyonu dikkate alınacaktır.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Tüm Hakları Saklıdır.