40% İndirim

Günün Öne Çıkan Gelişmeleri, Makroekonomik Görünüm ve İzlenecek Önemli Veriler

Yayın Tarihi 14.07.2023 10:16
Güncelleme Tarihi 13.12.2022 18:25

Yurt İçi Piyasalarda Son Durum

Şirket Haberleri

PGSUS: Şirketimiz, yakıt ve birim maliyet tasarrufuyla emisyon azaltımına odaklanan genç filo planlama stratejisi doğrultusunda, Airbus S.A.S. ile daha önce 2012 yılında imzalamış olduğu, 2017, 2021 ve 2022 yıllarındaki tadiller ile toplam 114 adet yeni uçağı kapsayan Airbus Siparişini güncelleyerek, 36 adet yeni Airbus 321neo uçağa ilişkin kesin sipariş verilmesi konusunda Airbus ile anlaşmaya varmıştır. Bu doğrultuda, Airbus Siparişi kapsamında daha önce açıklamış olduğumuz ve teslimi devam eden uçaklara eklenen 36 adet Airbus 321neo uçağın, teslimleri 2029 yıl sonuna kadar gerçekleşecek şekilde filoya katılması öngörülmektedir.

IZINV: Şirketimizin yatırım vizyonu ve katma değerli alanlara yatırım yapma stratejisi doğrultusunda, teknoloji sektöründe özellikle IoT bazlı akıllı cihazlar, e-sim ve taşınabilir modem alanında faaliyet gösteren ve https://www.pocketwifiturkey.com/ internet sitesi uzerinden ağırlıklı olarak yabancılara hizmet veren PWT Teknoloji A.Ş. unvanlı şirkete %5 oranında iştirak etmesine, iştirak bedelinin 500.000 TL tutarında olmasına ve Yönetim Kurulu'nun imzalanacak sözleşmelerde yetkilendirilmesine Yönetim Kurulu tarafından karar verildiği daha önce duyurulmuştu. İşlemler tamamlanmış ve sermaye artışı ile yeni sermaye yapısına ilişkin hususlar tescil edilerek bugün itibarıyla Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

AHGAZ: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.07.2023 (bugün) tarihli kararı ile; Doğalgaz Toptan Satış Lisansına sahip AHL Doğalgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (AHL Doğalgaz) ödenmiş sermayesinin 10.000.000 TL'den 20.500.000 TL'ye artırılması planına ilişkin olarak; söz konusu Şirket'in %100 oranında pay sahibi olan Ahlatcı Holding A.Ş.'nin rüçhan haklarının kısıtlanmak suretiyle Şirketimiz tarafından söz konusu sermaye artırımına 10.500.000 TL tutar üzerinden iştirak edilmesine ve dolayısıyla AHL Doğalgaz'ın Şirketimizin %51,2 oranında bağlı ortaklığı haline getirilmesine katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

BRKSN: 14.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplanstısında alınan "Skumteck S.A Ortaklık ve İyi Niyet Anlaşması" ile ilgili kararımız kapsamında , Skumteck S.A ‘in şirket değerleme raporu yaptırılmış ve 21.10.2022 tarihinde tarafımıza iletilmiştir. 30.12.2022 tarihinde yapılan açıklamada ise Skumteck S.A firmasının 2022 sonu mali verileri ile tekrar değerlendirilmesine karar verildiği siz değerli ortaklarımızla paylaşılmıştır.

Bu süreç içerisinde Skumteck S.A. firmasının ana ortağı ve yönetim kurulu başkanının sağlık sorumlarının gündeme gelmesi nedeniyle Skumteck S.A firmasının yönetiminde değişiklik kararı alınmış olduğu tarafımıza bildirilmiştir. Yaşanılan sağlık sorunları ve yönetim değişikliği nedeniyle henüz Skumteck S.A firmasının 2022 yılı finansal sonuçları şirketimize iletilememiştir.

Mevcut durum itibariyle, Skumteck S.A firmasının yönetiminin yeniden yapılanma süreci devam etmekte olup, bahse konu iyi niyet anlaşması kapsamındaki görüşmeler devam etmektedir. Sürece ilişkin gelişmeler hakkında bilgilendirme ve açıklamalar yapılacaktır.

CWENE: Şirketimiz ile müşterimiz Burteks Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında bildirim tarihi itibariyle, Gaziantep ilinde yer alan arazisine, 8.700 kWe kapasiteli güneş enerjisi santrali kurulumu konusunda toplam KDV hariç 5.831.500 USD (BeşmilyonsekizyüzotuzbirbinbeşyüzAmerikanDoları) (Sözleşme imza tarihi itibariyle bu tutar, TCMB Döviz alış TL/USD kuru ile KDV hariç toplam 152.315.864 TL' dir.) tutarlı güneş enerjisi santrali kurulumu sözleşmesi imzalanmıştır. Şirketimize yapılacak ödemeler, hak ediş usulüne göre gerçekleştirilecek olup söz konusu projenin, 2024 yılının 2. çeyreğinin sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

ADEL: Şirketimiz, United Nations Children's Fund (Unicef) tarafından açılan "Recreation Kit" ihalesine tedarikçi olma amaçlı teklif sunmuş ve Unicef nezdinde tedarikçi olma ile ilgili tüm koşulları sağlayarak Unicef'in onaylı tedarikçiler listesine dahil edilmiştir. Bu kapsamda Unicef ile söz konusu Kit'in alım satımına ilişkin olarak 24 aylık uzun dönemli bir sözleşme imzalanacaktır. Söz konusu sözleşme kapsamında, Unicef'in Adel'e karşı miktarsal herhangi bir alım taahhüdü veya yükümlülüğü bulunmayıp, ilgili set dahilindeki ürünleri set olarak ve/veya bireysel olarak Adel Kalemcilik dışındaki diğer onaylı tedarikçilerinden de tedarik etmesi her zaman mümkündür.

Yukarıda belirtilen kısıtlar dahilinde, sözleşme süresince, Unicef'e tedarik edilecek setlerin toplam değerinin ne olacağı net olarak bilinememektedir. İlerleyen süreçte, sözleşme kapsamında Unicef tarafından Adel'e kesin iş emri niteliğinde sipariş iletildiğinde, ilgili siparişin toplam parasal değeri ayrıca belirlenecektir. Finansal tabloları önemli derecede etkileyecek ölçüde olması durumunda ayrı bir özel durum açıklaması ile kamuoyu ile paylaşılacaktır.

OTTO: Şirketimiz Yönetim Kurulunca Borsa İstanbul A.Ş.'de Yakın İzleme Pazarında işlem gören paylarımızın, Borsa İstanbul A.Ş. nin Kotasyon Yönergesi'nin 36.maddesi kapsamında " ALT PAZAR " a geçiş konusunda başvuru kararı alınmıştır.

Pay Alım ve Satım Haberleri

GEDIK: 26.05.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programına istinaden 13.07.2023 tarihinde yapılan alım işlemi tabloda gösterilmiştir. 13.07.2023 tarihinde 9,30 TL fiyattan 210.760 adet pay geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu GEDIK payları 9.184.361 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,82)

MEDTR: Başlatılan pay geri alım işlemleri neticesinde, Şirketimiz, 09.01.2023 – 03.07.2023 tarihleri arasında toplam 1.316.203 TL nominal değerli hisseyi ortalama 31,35412 TL fiyat ile Borsa İstanbul'da (BİST) geri almıştır. Hisse geri alım için ödenen toplam tutar 41.268.382,04 TL olup, 03.07.2023 tarihi itibariyle Şirketimizin sahip olduğu MEDTR paylarının Şirket sermayesine oranı %1,10605'dir.

MPARK: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.05.2023 tarihli kararı ile uzatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 13.07.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 81,10 TL – 82,65 TL (ağırlıklı ortalama 82,38 TL) fiyat aralığından toplam 20.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, 13.07.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 13.245.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,3666'ya ulaşmıştır.

Sermaye Artırımı - Azaltımı Haberleri

AYDEM: %100 bağlı ortaklığımız olan Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş. ("Sarı Perakende")'nin sermayesinin önlisans kapsamında ve "Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin Geçici 38. Maddesi" uyarınca 269.000.000-TL'ye artırılmasına ilişkin işlem bugün tescil edilerek tamamlanmış olup, söz konusu artış Şirketimiz tarafından karşılanmıştır.

Volatilite Bazlı Tedbir Kapsamındaki Baylar

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi

BAYRK / IHEVA (IS:IHEVA) / KRGYO / TETMT: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BAYRK.E, IHEVA.E, KRGYO.E ve TETMT.E payları 14/07/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/08/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi

AVTUR: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AVTUR.E payı 14/07/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/08/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi

VANGD: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında VANGD.E payı 14/07/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/08/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri) tek fiyat işlem yöntemi tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

- SPK Haftalık Bülteninde Onaylanan Sermaye Artırımları

- Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), İş Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin pay ihracını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 1 milyar 145 milyon TL kar payından karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak. Şirketin 355 milyon TL olan sermayesi, artırım sonrası 1,5 milyar TL'ye çıkacak.

- Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama AŞ'nin pay ihracını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 168 milyon TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak. Şirketin 56 milyon TL olan sermayesi, artırım sonrası 224 milyon TL'ye çıkacak.

- Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Osmanlı Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin pay ihracını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 89.350 TL bedelli sermaye artıracak. Şirketin 20.857.759 TL olan sermayesi, artırım sonrası 20.947.109 TL'ye ulaşacak. Satış türü "tahsisli" olarak belirlendi.

- Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Galata Wind Enerji AŞ'nin pay ihracını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 5.208.542,35 TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak. Şirketin 534.791.457,65 TL olan sermayesi, artırım sonrası 540 milyon TL'ye çıkacak.

- Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin pay ihracını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 240 milyon TL kar payından karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak. Şirketin 325 milyon TL olan sermayesi, artırım sonrası 565 milyon TL'ye çıkacak.

- Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin pay ihracını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 728 milyon TL kar payından karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak. Şirketin 728 milyon TL olan sermayesi, artırım sonrası 1 milyar 456 milyon TL'ye çıkacak.

Yurt Dışı Piyasalarda Son Durum

“Küresel piyasalarda faiz iyimserliği”

ABD’de hafta ortasında TÜFE, dün de ÜFE rakamlarının piyasa beklentilerinin üzerinde ivme kaybetmesi, Fed’in Temmuz ayının ardından ikinci bir faiz artırma ihtimalini önemli ölçüde törpüledi. Bir taraftan Çin’de ekonominin destekleneceğine ilişkin beklentiler de bu iyimser tabloyu destekleyen başlıklardan olması sürdürdü.

Japon Nikkei endeksi, Hong Kong ve Şangay endeksi genel olarak 0,3% civarında yükseliş yaladı. ABD endeks vadelileri Asya seansında karışık bir seyir izledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi 3,77% bölgesinde seyrediyor. Dolar endeksi ise Nisan 2022’den bu yana en düşük seviyelerde seyrini sürdürüyor.

ABD’de ÜFE yıllık bazda 0,1% düzeyinde oluştu ki bu da 2020’den bu yana en düşük rakam olarak karşımıza çıktı. Önceki gün açıklanan TÜFE de 2021’den bu yana en düşük orana ulaşmıştı. Bugün ise Michigan Üniversitesi’nin hazırladığı tüketici anketi izlenecek.

Michigan Üniversitesi’nin hazırladığı tüketici hissiyatı endeksi Haziran ayında 64,4 puana ulaşmıştı. Mevcut koşullar endeksi 68 puandan 69 puana, beklenti endeksi ise 61,3 puandan 61,5 puana yükselmişti. Borçlanma tavanı krizinin çözülmesinin olumlu etkilerine rağmen yüksek enflasyon ve enflasyonla mücadele için uygulanan faiz politikasının beklentiler üzerinde ağırlık oluşturmaya devam ettiği söylenebilir. Temmuz ayı için beklenti endeksin 64,4 puandan 65,5 puana yükselebileceği yönünde.

3. parti reklam. Investing.com'un sunduğu veya önerdiği bir teklif değildir. Feragat detaylarına buradan bakın veya reklamları kaldırın

Performans Tablosu

BİST 100 Z Raporu


Günün Önemli Takvim Verileri

Orijinal Makale

Son yorumlar

hocam xrpusd yorumu gelir mi
Uygulamamızı Yükleyin
Risk Açıklaması: Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.
İşbu sözleşmenin aslı İngilizcedir ve İngilizce ve Türkçe versiyonu arasında tutarsızlık olduğunda İngilizce versiyonu dikkate alınacaktır.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Tüm Hakları Saklıdır.