Son Dakika
0
Reklamsız Sürüm. Investing.com deneyiminizi geliştirin. 40% kadar indirimden yararlanın Daha Fazla Ayrıntı

metin odabas

Üyelik Tarihi: 31/01/20


Yorumları metin odabas
Hub Girişim Sermayesi 29.07.2021 10:00
Bogaö başkan yardımcısı olmuş enik yine kurtulamadık başkan değil allahtan
Hub Girişim Sermayesi 26.07.2021 17:52
Allah benim ömrümden alıp annın ömrüne versin ömrüm boyunca annı dikim mk avladi
Hub Girişim Sermayesi 29.06.2021 12:31
Yüzde yirmi marj ne zaöan gelirse o zaman kurtuluruz sanırım
Hub Girişim Sermayesi 29.06.2021 12:30
şu marj gelsin artık mk ne bu ya ya tam batarız ya tam çıkarız yeter artık mk
Hub Girişim Sermayesi 28.06.2021 17:59
Herşey merkez bankasının gçrevden alınması ile başladı ve devam ediyor ülkeye güven kalmadı yatırım yapan yok sözünde duran şirkey zaten yok hep ye kürküm ye bakalım nereye kadar gidecek bu tuvalet hayırlısı olsun hakkımızfa beklemekten başka çare ypk alım satım yapmayın ne halleri varsa görsünler
Hub Girişim Sermayesi 23.06.2021 23:21
Ne demek
Hub Girişim Sermayesi 23.06.2021 23:13
Kısaca bişey çıkmadı şikayetimden :)
Hub Girişim Sermayesi 23.06.2021 23:11
Hepsi bu kadar beyler
Hub Girişim Sermayesi 23.06.2021 23:11
Diğer taraftan, bilindiği üzere, payları Borsa’da işlem gören halka açık anonim şirketlerin borsa performansları ve pay fiyatları, şirketin ve şirketin içinde bulunduğu sektörün durumu, şirketin finansal verileri, genel makroekonomik koşullar ve söz konusu paylara yönelik arz-talebe göre serbest piyasa koşullarında belirlenmekte olup, Kurulumuz tarafından Borsa’da işlem gören payların fiyatlarına herhangi bir müdahalede bulunulması söz konusu değildir.Öte yandan, olağanüstü fiyat ve miktar hareketlerinin, pay fiyatına kasıtlı bir müdahalenin veya piyasanın işleyişini bozucu uygulamaların tespiti halinde, sorumlular hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri çerçevesinde gerekli işlemler yapılmaktadır.
Hub Girişim Sermayesi 23.06.2021 23:10
Diğer taraftan, Şirket’in 26.04.2021 tarihi itibarıyla doğrudan %14,056 oranında pay sahibi olduğu Genz Biyo Teknoloji A.Ş.’ye ilişkin olarak son olarak 30.04.2021 tarihinde Kamuyu KAP’ta yapmış olduğu özel durum açıklamasında; “İştirakimiz Genz Biyo'nun yürüttüğü TUBİTAK destekli "Covid-19 Antikor Tayini İçin Opto Akışkan Yöntem ile Çalışan Bir Bakım Noktası Testi (Point-Of-Care Test) Cihazının Geliştirilmesi" başlıklı Projenin TUBİTAK ile yürütülen tarafındaki çalışmaların Mart ayı içerisinde TUBİTAK nezdinde tamamlanmasının beklendiği açıklanmıştı. Söz konusu sürecin halen tamamlanmamış olduğu ve sürdüğü, bu prosedürel süreç dışında; POC (Point-Of-Care Test) Cihazının geliştirilmesine ilişkin fiili çalışmaların devam ettiği bilgisi edinilmiştir. Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız. ifadelerine yer verilmiş olup, Şirket’in iştiraki olan Genz Biyoteknoloj A.Ş.’nin COVİD-19 proje çalışmasının devam ettiğine ilişkin bilgi verilmiştir. Bu kapsamda, anılan hükümlere aykırı o
Hub Girişim Sermayesi 23.06.2021 23:10
hükmü yer almakta olup, söz konusu hükümler kapsamında halka açık girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının özel durum açıklamalarını yapmaları gerekmektedir.
Hub Girişim Sermayesi 23.06.2021 23:09
a) Bir gerçek veya tüzel kişinin ya da bu gerçek veya tüzel kişi ile birlikte hareket eden diğer gerçek veya tüzel kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak payları borsada işlem gören bir ihraççının sermayesindeki payının veya toplam oy haklarının %5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95 ine ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi halinde bu kişiler tarafından, b) Bir kurucuya ait yatırım fonlarının doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının sermayesindeki payının veya toplam oy haklarının %5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95 ine ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi halinde kurucu tarafından, yerine getirilir.
Hub Girişim Sermayesi 23.06.2021 23:07
a) Bir girişim şirketindeki sermaye payı ve oy hakkı ile satın alınan borçlanma araçlarına ilişkin bilgileri, yatırımın gerçekleştirildiği, b) En son bağımsız denetimden geçmiş bireysel finansal tablolarındaki bir varlıkta ya da ilgili finansal tablo kaleminde %10 ve üzerinde bir oranda değişiklik yaratacak bilgileri, bu değişikliğin ortaya çıktığı, c) İlişkili taraflara ödenen portföy yönetimi ve danışmanlık ücretlerinin tutarını, ödemenin yapıldığı, ç) Kurul düzenlemeleri uyarınca hazırlanması zorunlu olan değerleme raporlarını, hazırlandığı, d) Girişim şirketlerine yatırım yapılması veya bu yatırımlardan çıkılması konularında alınmış yönetim kurulu kararlarını, kararın alındığı, e) Portföy yönetim hizmeti ve danışmanlık hizmeti alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararını, kararın alındığı, f) Portföy yönetim hizmeti veya yatırım danışmanlığı hizmeti alınan portföy yönetim şirketi ile bu hizmetlere ilişkin sözleşme süresi hakkındaki bilgileri, sözleşmenin imzalandığı tarihi tak
Hub Girişim Sermayesi 23.06.2021 23:07
a) Bir girişim şirketindeki sermaye payı ve oy hakkı ile satın alınan borçlanma araçlarına ilişkin bilgileri, yatırımın gerçekleştirildiği, b) En son bağımsız denetimden geçmiş bireysel finansal tablolarındaki bir varlıkta ya da ilgili finansal tablo kaleminde %10 ve üzerinde bir oranda değişiklik yaratacak bilgileri, bu değişikliğin ortaya çıktığı, c) İlişkili taraflara ödenen portföy yönetimi ve danışmanlık ücretlerinin tutarını, ödemenin yapıldığı, ç) Kurul düzenlemeleri uyarınca hazırlanması zorunlu olan değerleme raporlarını, hazırlandığı, d) Girişim şirketlerine yatırım yapılması veya bu yatırımlardan çıkılması konularında alınmış yönetim kurulu kararlarını, kararın alındığı, e) Portföy yönetim hizmeti ve danışmanlık hizmeti alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararını, kararın alındığı,
Hub Girişim Sermayesi 23.06.2021 23:06
) 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi kapsamında girişim şirketlerinin KOBİ Yönetmeliğinde tanımlanan KOBİ şartlarını taşıdığını tevsik edici bilgi ve belgeleri, bu şirketler lehine rehin ve teminat verilmesini ve ipotek tesis edilmesini,f) 21 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca gerçekleştirilen anonim şirkete dönüşüm işlemlerine ilişkin bilgileri tamamlanmasını,g) Danışmanlık hizmeti, portföy yönetim hizmeti ve yatırım danışmanlığı hizmeti alınan kuruluşlarla yapılan sözleşmelerin bir örneğini, sözleşmelerin imzalanmasınıtakip eden altı işgünü içinde Kurula gönderir.(2) Ortaklıkların, Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklamakla yükümlü oldukları hususlara ek olarak;
Hub Girişim Sermayesi 23.06.2021 23:06
b) Halka arz sonrasında oluşan yeni ortaklık yapısı ile satış sonuçları hakkındaki bilgileri, satış süresinin bitimini,c) Girişim sermayesi yatırımı yapılmasına ve girişim sermayesi yatırımlarından çıkış gerçekleştirilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarını, kararın alınmasını,ç) Yönetim kurulu kararına bağlanan nihai ve bağlayıcı pay sahipliği sözleşmeleri, pay devri sözleşmeleri ve 23 üncü maddenin dördüncü fıkrası kapsamındaki sözleşmelerin bir örneğini, sözleşmenin imzalanmasını,d) 20 nci maddenin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri ile 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (c), (f) ve (g) bentleri kapsamında yapılan yatırımlar ve işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararına bağlanan nihai ve bağlayıcı sözleşmeleri, şirket ana sözleşmelerini, fon içtüzük ve
Hub Girişim Sermayesi 23.06.2021 23:05
Kurulumuzun sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin “Kamuyu aydınlatmaya ilişkin esaslar” başlıklı 31. maddesinde;“(1) Ortaklıklar;Esas sözleşme değişikliğinin ilan edildiği TTSG’nin bir nüshasını, ilan tarihini,b) Halka arz sonrasında oluşan yeni ortaklık yapısı ile satış sonuçları hakkındaki bilgileri, satış süresinin bitimini,
Hub Girişim Sermayesi 23.06.2021 23:05
Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.(Şirket)’nin iştiraklerine ilişkin kamunun tam olarak aydınlatılmadığı ve Şirket pay fiyatının düşüşte olduğu belirtilerek bu duruma dair şikâyetleriniz iletilmektedir. Şirket’in 26.04.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapmış olduğu özel durum açıklamasında girişim sermayesi yatırım portföyü %100 oranında sahip olduğu STRS Teknoloji Yatırım A.Ş. (STRS) ile farklı oranlarda azınlık paylarına sahip olunan 16 adet erken aşama girişim şirketinden oluşmaktadır. Ayrıca, Şirket’in STRS aracılığıyla 31.03.2021 finansal tablo tarihi itibarıyla değerlemeye konu olan dolaylı ortak olduğu 19 adet erken aşama girişim şirketi bulunmaktadır.
Hub Girişim Sermayesi 23.06.2021 23:03
Cimere yazdığım şikayet cevabı gelmiş uzun uzun yazmışlar test kiti ile de ilgili herşeyi yazmışlar
Hub Girişim Sermayesi 23.06.2021 18:44
Ben bunu bir önce spk (cimer)şikayet ettim daha ceval gelecek
Hub Girişim Sermayesi 15.06.2021 17:45
Paranız çöp oldu daha ne kafar sessiz kalavsksınız be korkmayın bu kadar
Hub Girişim Sermayesi 15.06.2021 17:41
Genz bio tweetda yorum yapıyroum kit olan yerlere sixde yapın beyler çözülsün artık şu iş boku çıktı
Hub Girişim Sermayesi 15.06.2021 17:30
Disleke atan elini s. Hala atacaksın atan oarmaklarınıda s. Km
Hub Girişim Sermayesi 15.06.2021 17:22
Biz de burada yzıp yzıp duruypruz neden tag açmıyoruz twet atmıyrouz bizde de mallık var
Hub Girişim Sermayesi 15.06.2021 17:21
Bu hissesi almak isteyen cürret edenler bulaşmayın bakın burası adamı s. Donunuzdan dahi olursunuz biz olduk siz olmayın